Het e-learningplatform van de EcoVadis Academy is live!
Meer informatie
Nieuw: 2021 Bedrijfs Duurzaamheids Risico- en Prestatie-Index
Bekijk nu

Duurzaamheid en CSR bij EcoVadis

Onze inzet voor duurzaamheid en CSR

Duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onze drijfveren. Daarom is het een van onze topprioriteiten om leider te worden als maatschappelijk verantwoord bedrijf. We willen ervoor zorgen dat duurzame praktijken volledig worden geïntegreerd in onze activiteiten door het bevorderen van transparantie, betrokkenheid van werknemers en onze ethische gedragscode.

Onze deelname bij toonaangevende organisaties

 • United Nations Global Compact - Ondertekenaar

  Het VN Global Compact is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

 • Charte de la Diversité - Ondertekenaar

  Het diversiteitshandvest is een schriftelijke verbintenis die kan worden ondertekend door elk bedrijf, ongeacht de omvang, dat discriminatie op de werkplek wil verbieden en dat ernaar streeft diversiteit te creëren. Het geeft de bereidheid van een bedrijf weer om de diversiteit van de Franse samenleving echt te weerspiegelen via hun personeelsbestand.

 • GRI Gold Community - Lid

  Bedrijven staan steeds meer onder druk om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Met de ontwikkelingsagenda voor 2030 en ambitieuze internationale overeenkomsten om de klimaatverandering te beperken, is er een steeds groter momentum voor verandering. Bedrijven ondernemen actie voor een duurzamere wereld en met de nieuwe GRI Sustainability Reporting Standards zijn bedrijven in staat om de transformerende kracht van duurzaamheidsgegevens te ontsluiten.

 • Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) - Lid

  De SPLC is een gemeenschap van leiders die uit lidorganisaties bestaat en door deze organisaties wordt gefinancierd om inkoopleiderschap te ondersteunen en te herkennen waarmee de overgang naar een duurzame toekomst wordt versneld. Het roept kopers, leveranciers en belangenbehartigers op om programma's te ontwikkelen die duurzaam inkopen door grote organisaties vereenvoudigen en standaardiseren. EcoVadis is sinds 2013 lid van SPLC.

 • Observatoire des Achats Responsables (ObsAR) - Lid

  ObsAR (Observatory of Sustainable Purchases) is een vereniging die is opgericht om de uitwisseling van informatie en kennis te stimuleren en sterke praktijken te ontwikkelen met betrekking tot duurzaam inkopen. EcoVadis is in 2018 lid geworden van het ObsAR en is een van de oprichters van het "Programme Action Achats et Économie Circulaire", een gezamenlijk initiatief om van de circulaire economie een belangrijke parameter te maken in het aankoopbeleid van bedrijven.

 • The Foundation for the Global Compact - Partner

  De Stichting is een non-profitorganisatie die gemachtigd is fondsen te werven ter ondersteuning van het Global Compact-initiatief. EcoVadis is een partnerschap aangegaan met de Stichting om pro-bonodiensten te verlenen aan een aantal VN-entiteiten en om samen te werken om CSR en bedrijven te promoten die aansluiten bij de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) in mei 2018.

 • Carbon Disclosure Project (CDP) - Partner

  CDP beheert het wereldwijde openbaarmakingssysteem waarmee bedrijven, steden, provincies en regio's hun milieueffecten meten en beheren. EcoVadis en CDP werken sinds 2012 samen en bieden een verbeterde service aan toeleveringsketenklanten van zowel EcoVadis als CDP en verminderen de verzoeken aan bedrijven in de toeleveringsketens van grote inkoopbedrijven om te rapporteren over hoe zij koolstof beheren.

 • Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) - Lid

  Automobiel bedrijfsvereniging: De Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) bestaat om de belangen van de Britse auto-industrie in binnen- en buitenland te ondersteunen en te behartigen.

 • L’Observatoire de la RSE - Partner

  L'ORSE is een multi-stakeholder organisatie die de transformatie van MVO in bedrijven ondersteunt. L'ORSE werkt samen met de belangrijkste actoren op het gebied van MVO en duurzaam beleggen in Europa en in de wereld. EcoVadis is een partner van L'ORSE.

 • Ressources Humaines Sans Frontières - Lid

  RHSF (Human Resources Without Borders) is een onafhankelijke NGO die sinds 2006 actief is in de preventie van kinder- en dwangarbeid. Gezien de complexiteit van het probleem heeft RHSF in december 2017 een fonds opgericht met als doel een taskforce bijeen te brengen om kinder- en dwangarbeid te voorkomen. EcoVadis heeft deze krachten gebundeld met andere bedrijven, zoals Crédit Agricole, Maisons du Monde, Petzl en Total.

 • Science Based Targets initiative (SBTi) - Lid

  Het Science Based Targets initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen de UNGC, CDP, WRI en WWF en een van de toezeggingen van de We Mean Business Coalition. EcoVadis heeft zich aangesloten bij de wereldwijde beweging van 100 toonaangevende bedrijven die hun activiteiten afstemmen op het meest ambitieuze doel van het Akkoord van Parijs, namelijk het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Belangrijker nog, deze verbintenis zal ons ertoe aanzetten om beter te begrijpen wat de Science Based Targets betekenen en tegelijkertijd de nodige expertise te ontwikkelen, zodat we op ons platform kunnen beginnen met de ontwikkeling van instrumenten die onze 60.000 klanten zullen helpen om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 te verbeteren.

 • Kinderfonds van de Verenigde Naties - Partner

  Sinds 2019 steunt EcoVadis het UNICEF - Kinderfonds van de Verenigde Naties - dat in meer dan 190 landen en gebieden werkt om het leven van kinderen te redden, hun rechten te verdedigen en hen te helpen hun potentieel te vervullen, van de vroege kinderjaren tot de adolescentie.

 • Toon meer Minder tonen

Onze gemeenschapsinitiatieven

Als wereldwijde voorstander van duurzaamheid en Corporate Social Responsibility (CSR) staat EcoVadis rechtstreeks in contact met de ecologische en sociale uitdagingen waarmee onze gemeenschappen worden geconfronteerd. We geloven in het teruggeven aan onze gemeenschappen door vrijwilligerswerk te doen en onze werknemers te betrekken bij substantiële projecten die een positief verschil zullen maken.

Ons beleid

Milieubeleid

Hoewel EcoVadis niet actief is in een bedrijfstak die aanzienlijke vervuiling veroorzaakt, zijn we ons ervan bewust dat onze acties een impact hebben op het milieu. EcoVadis heeft zich ertoe verplicht het milieueffect van haar activiteiten tot een minimum te beperken door milieubewustzijn te bevorderen, onlinecommunicatie en teleconferentietools evenals energie-efficiënte technologie te gebruiken, CO2-uitstoot in verband met zakenreizen te compenseren en duurzaam afvalbeheer toe te passen. We identificeren en beoordelen ook voortdurend de effecten die wij hebben op het milieu.

Arbeids- & Mensenrechten

Wij zijn ons bewust van de veranderende behoeften van de maatschappij en van onze medewerkers. Dit beleid is bedoeld als leidraad voor EcoVadis om aan bepaalde belangrijke arbeidsvoorwaarden te voldoen. Om te beginnen krijgen al onze medewerkers een opleiding over anti-intimidatie, diversiteitskwesties en non-discriminatie. We houden ons ook aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op alle kantoorlocaties, waarbij we ons vooral richten op onze vijf pijlers van gezondheid en veiligheid, waaronder stressbeheer, ergonomie, algemene gezondheid en hygiëne, evenals lichaamsbeweging en voeding. Wij bieden de mogelijkheid om thuis te werken om ervoor te zorgen dat werknemers het juiste evenwicht kunnen vinden tussen hun werk en hun privéleven. Uiteindelijk is het ons doel ervoor te zorgen dat we altijd een gezond, gelukkig en gemotiveerd team hebben om een uitstekende productiviteit te leveren terwijl we een verschil maken in de wereld.

Verklaring Modern Slavery Act - Deze verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel wordt afgelegd op grond van artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en is de verklaring van EcoVadis in het kader van de Act.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als wereldwijd pleitbezorger van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat EcoVadis rechtstreeks in contact met de ecologische en sociale uitdagingen waar onze gemeenschappen mee te maken hebben. We moedigen onze medewerkers aan om te doneren en geld in te zamelen, maar we geloven ook dat het teruggeven aan onze gemeenschappen niet alleen beperkt is tot financiële donaties. In plaats daarvan gaan we verder dan financiering door middel van vrijwilligerswerk en het betrekken van onze medewerkers bij substantiële projecten die een positief verschil zullen maken. Elk van onze medewerkers neemt één dag per jaar een taakstraf op zich, waarbij ze hun tijd besteden aan een sociale of milieudoelstelling.

Ethische code

EcoVadis hanteert een ethische code die richting geeft aan het gedrag van de werknemers, de integriteit van de activiteiten, het informatiebeheer en het anticorruptiebeleid. Elke werknemer ondergaat een ethiektraining en we handhaven een klokkenluidersprocedure, waarbij we een speciale hotline bieden voor EcoVadis-werknemers om eventuele zorgen vertrouwelijk te melden. We houden ons aan de hoogste normen met betrekking tot dezelfde criteria die we evalueren in ons beoordelingsproces.

Milieubeleid

Hoewel EcoVadis niet actief is in een bedrijfstak die aanzienlijke vervuiling veroorzaakt, zijn we ons ervan bewust dat onze acties een impact hebben op het milieu. EcoVadis heeft zich ertoe verplicht het milieueffect van haar activiteiten tot een minimum te beperken door milieubewustzijn te bevorderen, onlinecommunicatie en teleconferentietools evenals energie-efficiënte technologie te gebruiken, CO2-uitstoot in verband met zakenreizen te compenseren en duurzaam afvalbeheer toe te passen. We identificeren en beoordelen ook voortdurend de effecten die wij hebben op het milieu.

Arbeids- & Mensenrechten

Wij zijn ons bewust van de veranderende behoeften van de maatschappij en van onze medewerkers. Dit beleid is bedoeld als leidraad voor EcoVadis om aan bepaalde belangrijke arbeidsvoorwaarden te voldoen. Om te beginnen krijgen al onze medewerkers een opleiding over anti-intimidatie, diversiteitskwesties en non-discriminatie. We houden ons ook aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op alle kantoorlocaties, waarbij we ons vooral richten op onze vijf pijlers van gezondheid en veiligheid, waaronder stressbeheer, ergonomie, algemene gezondheid en hygiëne, evenals lichaamsbeweging en voeding. Wij bieden de mogelijkheid om thuis te werken om ervoor te zorgen dat werknemers het juiste evenwicht kunnen vinden tussen hun werk en hun privéleven. Uiteindelijk is het ons doel ervoor te zorgen dat we altijd een gezond, gelukkig en gemotiveerd team hebben om een uitstekende productiviteit te leveren terwijl we een verschil maken in de wereld.

Verklaring Modern Slavery Act - Deze verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel wordt afgelegd op grond van artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en is de verklaring van EcoVadis in het kader van de Act.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als wereldwijd pleitbezorger van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat EcoVadis rechtstreeks in contact met de ecologische en sociale uitdagingen waar onze gemeenschappen mee te maken hebben. We moedigen onze medewerkers aan om te doneren en geld in te zamelen, maar we geloven ook dat het teruggeven aan onze gemeenschappen niet alleen beperkt is tot financiële donaties. In plaats daarvan gaan we verder dan financiering door middel van vrijwilligerswerk en het betrekken van onze medewerkers bij substantiële projecten die een positief verschil zullen maken. Elk van onze medewerkers neemt één dag per jaar een taakstraf op zich, waarbij ze hun tijd besteden aan een sociale of milieudoelstelling.

Ethische code

EcoVadis hanteert een ethische code die richting geeft aan het gedrag van de werknemers, de integriteit van de activiteiten, het informatiebeheer en het anticorruptiebeleid. Elke werknemer ondergaat een ethiektraining en we handhaven een klokkenluidersprocedure, waarbij we een speciale hotline bieden voor EcoVadis-werknemers om eventuele zorgen vertrouwelijk te melden. We houden ons aan de hoogste normen met betrekking tot dezelfde criteria die we evalueren in ons beoordelingsproces.