Skip to content

Lieferkettengesetzes or LkSG requires companies that have their principal place of business in Germany and that employ at least 3,000 people (and starting January 2024, 1,000 or more) to disclose their due diligence measures to prevent and mitigate the risks of human rights violations and environmental damage. The law also indirectly impacts thousands of suppliers to those companies, not just in Germany.

The companies within the scope of the law are required to:

 1. Carry out regular, at least annual, human rights and environmental risk analyses of their operations and those of their direct (or in some cases indirect) suppliers
 2. Conduct ad hoc risk analyses for indirect suppliers where there is substantiated knowledge that human rights and environmental abuses exist

The law is designed to be consequential – penalties for non-compliance can range up to two percent of a company’s annual turnover. However, it comes with a raft of guidance from BAFA, the German government agency overseeing the implementation of LkSG, and established methodological pathways to be compliant.

Learn more about how EcoVadis solutions can support your company with LkSG-aligned risk analysis and compliance.

Van toepassing op bedrijven die in Duitsland actief zijn met meer dan 3.000 werknemers (vanaf 2024 wordt de drempel verlaagd tot 1.000). Bedrijven die deel uitmaken van de toeleveringsketens van die bedrijven (rechtstreeks of op niveau 2 of hoger in sommige sectoren) moeten waarschijnlijk reageren op hun verzoeken om ESG-kennisgeving.

De Duitse zorgplichtwet op toeleveringsketens of Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) heeft ten doel de mensenrechten te beschermen en milieuschade te beperken door bedrijven in de bovengenoemde scope te verplichten zorgvuldigheid in de toeleveringsketen te betrachten. De LkSG verplicht organisaties tot het identificeren en beheren van risico's, due diligence-activiteiten en risicobeperkende maatregelen, en het publiceren van jaarverslagen. Niet-naleving kan kostbaar zijn, met sancties en boetes tot twee procent van de jaarlijkse omzet van het bedrijf.

Met andere woorden, bedrijven die onder de scope van de Duitse zorgplichtwet op toeleveringsketens vallen, moeten de volgende due diligence-procedures instellen:

 1. Een systeem voor risicobeheer opzetten;
 2. De verantwoordelijkheid voor de naleving vastleggen, bijvoorbeeld door een mensenrechtenfunctionaris aan te stellen;
 3. Regelmatige risicoanalyses uitvoeren;
 4. Een beleid opstellen over de mensenrechtenstrategie van het bedrijf;
 5. Preventieve maatregelen uitvoeren in de eigen bedrijfssector, die de activiteiten van dochterondernemingen omvatten;
 6. Maatregelen nemen in geval van overtreding;
 7. Opzetten van een interne klachtenprocedure;
 8. Vaststellen en documenteren van due diligence-procedures met betrekking tot risico's in verband met indirecte leveranciers;
 9. Een jaarverslag publiceren met details over de due diligence-procedures, de vastgestelde risico's en de genomen maatregelen.

 

Scope 3 decarbonization accelerates! See the latest strategies and key figures in the 2023 report.
Bekijk nu
Moet u reageren op de toenemende due diligence-regelgeving? Bekijk ons nieuwste e-boek.
Bekijk nu