Skip to content

Van toepassing op bedrijven die goederen en diensten verkopen aan Nederlandse eindgebruikers, inclusief bedrijven die buiten Nederland zijn geregistreerd.

De Wet zorgplicht kinderarbeid verplicht bedrijven te onderzoeken of kinderarbeid een rol heeft gespeeld bij goederen of diensten die zij verkopen of leveren. Bedrijven moeten een due diligence-verklaring afgeven en, indien zij problemen vaststellen, een actieplan opstellen.

Bedrijven die de vereisten niet naleven, riskeren hoge boetes, terwijl voortdurende niet-naleving kan leiden tot strafrechtelijke sancties. Het is een van de eerste strafrechtelijke handhavingsinstrumenten voor een gebrek aan due diligence op het gebied van de mensenrechten.

In het kort volgen hieronder de belangrijkste eisen van de wet:

  1. Van bedrijven wordt verwacht dat zij onderzoeken en vaststellen of er een redelijk vermoeden bestaat dat kinderarbeid heeft bijgedragen tot de goederen of diensten die zij verkopen of leveren.
  2. Indien een dergelijk redelijk vermoeden bestaat, moeten bedrijven een "actieplan" opstellen en uitvoeren om hun bevinding te verhelpen.
Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
Moet u reageren op de toenemende due diligence-regelgeving? Bekijk ons nieuwste e-boek.
Bekijk nu