Terug naar de pagina met regelgevingen
Frankrijk, EU | Met ingang van: 2017

Zorgplichtwet (Devoir de Vigilance)

Van toepassing op in Frankrijk gevestigde bedrijven met meer dan 5.000 werknemers in Frankrijk of 10.000 werknemers wereldwijd.

Op grond van de Franse devoir de vigilance moeten bepaalde grote ondernemingen bij de uitvoering van hun activiteiten de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten volgen. Bedrijven moeten in de hele toeleveringsketen due diligence-procedures invoeren om schendingen van de mensenrechten en het milieu te voorkomen. Ondernemingen die onder de scope van de wetgeving vallen, moeten de risiconiveaus van leveranciers per regio of categorie in kaart brengen, due diligence-beoordelingen uitvoeren en de risico's beperken, en jaarlijkse plannen ('plan de vigilance') opstellen waarin de desbetreffende risico's en de maatregelen die zijn genomen om deze aan te pakken, worden beschreven. Na een formele klacht kan het nalaten van adequate zorgvuldigheid of het niet naleven van normen voor redelijke zorg leiden tot wettelijke aansprakelijkheid van het in gebreke blijvende bedrijf.

Lees onze whitepaper (in het Frans) voor meer informatie over de gevolgen van de zorgplichtwet (Devoir de Vigilance) voor uw bedrijf.