Terug naar de pagina met regelgevingen
Australië, APAC | Met ingang van: 2018

Australia Modern Slavery Act (Commonwealth Act)

Van toepassing op: Australische entiteiten of bedrijven die zakendoen in Australië met een jaarlijkse geconsolideerde omzet van 100 miljoen AUD of meer.

Dit omvat: Australische entiteiten bedrijven, partnerschappen, trusts, universiteiten en liefdadigheidsinstellingen), entiteiten die zakendoen in Australië (ongeacht waar ze zijn opgericht), rechtspersonen, onderneming en bedrijven in het Gemenebest.

De Australische Modern Slavery Act verwacht van bedrijven die binnen de scope vallen dat ze verslag uitbrengen over het risico van moderne slavernij in hun activiteiten en toeleveringsketen, en over de acties die zijn ondernomen om vastgestelde risico's te beperken. Entiteiten die hieraan moeten voldoen, moeten elk verslagjaar verklaringen over moderne slavernij opstellen. De Australische regering publiceert deze verklaringen via een online, openbaar toegankelijk register.

De verklaring over moderne slavernij moet de volgende informatie bevatten:

  1. De structuur van de organisatie, de activiteiten en de toeleveringsketens
  2. Potentiële risico's van moderne slavernij
  3. Maatregelen om de risico's aan te pakken
  4. Hoe organisaties de doeltreffendheid van de acties beoordelen