Terug naar de pagina met regelgevingen
Noorwegen | Met ingang van: 2022

Noorse transparantiewet

Wetsoverzichtje
Een eenvoudige handleiding om met succes te voldoen aan de Noorse due diligence-wet inzake mensenrechten

De transparantiewet is van toepassing op grotere ondernemingen die in Noorwegen zijn gevestigd en grotere buitenlandse ondernemingen die goederen of diensten aanbieden in Noorwegen of belastingplichtig zijn in het land. Grotere ondernemingen worden gedefinieerd als ondernemingen die de drempels voor twee van de volgende drie voorwaarden halen of overschrijden:

  • 50 fulltime werknemers (of gelijkwaardige jaarlijkse manuren (FTE))
  • Een jaarlijkse omzet van NOK 70 miljoen
  • Een balans van NOK 35 miljoen

Due diligence in overeenstemming met de OESO-richtlijnen

De wet wijkt niet wezenlijk af van internationale normen, zoals de OESO-richtlijnen en de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten, maar is wel veeleisender als het gaat om de dekking van de toeleveringsketen. Bedrijven moeten zorgvuldigheidseisen stellen aan al hun zakelijke relaties, op een manier die past bij hun type, omvang, sector en operationele context.

Rapportageverplichting inzake mensenrechten

Bedrijven zijn ook verplicht om op transparante wijze bekend te maken hoe zij hun verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten nakomen: Degenen die onder het toepassingsgebied vallen, moeten een jaarlijkse mensenrechtenverklaring op een bedrijfswebsite publiceren, nadat deze door alle bestuursleden is ondertekend.

De rapporterende entiteiten moeten ook in staat zijn om hun due diligence-inspanningen en bevindingen op een individueel verzoek transparant te communiceren. In de praktijk betekent dit dat elk lid van het publiek om dergelijke gegevens kan vragen. Het recht om informatie op te vragen is een uniek aspect van de Noorse transparantiewet; er is geen dergelijke bepaling in de Duitse of Franse due diligence-wetten, noch in het CSDD-voorstel van de EU.