Introductie van onze eerste podcast serie: De Scope 3 Agenda
Meer informatie
Nieuw: De 6e editie van de Bedrijfsduurzaamheidsrisico- en -prestatie-index
Nu bekijken

Oplossing voor koolstofmaatregelen 
voor wereldwijde toeleveringsketens

De EcoVadis Carbon Action Module geeft koplopers op het gebied van duurzame inkoop en klimaatverandering inzicht in het broeikasgas-/ CO2-managementvan hun leveranciers. De Carbon Action Module biedt een toolkit om prioriteiten te stellen, met leveranciers in gesprek te gaan en emissiereducties te stimuleren, om zodoende uw decarbonisatie-doelstellingen te halen.

De drijfveren voor "Carbon Action" zijn sterker dan ooit

De toenemende bezorgdheid van investeerders over duurzaamheid, de hogere eisen van klanten en branchegenoten, de stortvloed aan nieuwe voorschriften inzake klimaatverandering en de massale wereldwijde verschuivingen in de publieke opinie hebben bedrijven onder ongekende druk gezet om actie te ondernemen.

string(92) "

Op wetenschap gebaseerde
emissiereductiedoelstellingen omvatten vaak
Scope 3 emissies omvatten

"

Op wetenschap gebaseerde
emissiereductiedoelstellingen omvatten vaak
Scope 3 emissies omvatten

Transparantie in emissies
wordt gevraagd op product
niveau

De complexe uitdaging van Scope 3-reductie

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn goed voor 70% van de wereldwijde toeleveringsketens, maar minder dan 15% rapporteert momenteel over koolstofemissies. Het nauwkeurig en betrouwbaar verzamelen van koolstofgegevens in de toeleveringsketen
een complexe uitdaging zijn.

Koper

  • Onvoldoende inzicht in CO2-data van de toeleveringsketen
  • Gebrek aan transparantie en kwaliteitsgarantie
  • Moeite om leveranciers betrokken te houden

Leverancier

  • Geen toegang tot kostenefficiënte middelen
  • Moeite om toezeggingen te doen op lange termijn
  • Gebrek aan maturiteit

De beperkingen van gangbare benaderingen

De overgrote meerderheid van de koolstofrapportage-oplossingen is niet schaalbaar voor wereldwijde toeleveringsketens en niet ontworpen om prestaties te verbeteren.

Hoe krijgt u ook betrouwbare gegevens van uw kleinere leveranciers?

Hoe kunt u het prestatieverloop controleren en samenwerken aan verbetering?

Hoe kunt u klimaatmaatregelen verwerken in uw algemene duurzaamheidsprogramma voor leveranciers?

De Carbon Action Module van EcoVadis

Een uitgebreide oplossing voor CO2-management, ingebed in EcoVadis Ratings en 's werelds grootste duurzaamheidsnetwerk, die grootschalige rapportage en samenwerking aan prestatieverbetering mogelijk maakt.

EcoVadis Classificatie, Prioriteit

Kopersdashboard, analytische rapportage

Belangrijkste voordelen

Allesomvattende rating

Een helder en compleet inzicht wat uw leveranciers doen op het gebied van broeikasgas-/CO2-management, op basis van primaire gegevens.

Schaalbaar systeem

Bestrijk het overgrote deel van uw leveranciersbestand, inclusief midden- en kleinbedrijf, en stel op brede schaal prioriteiten voor maximale impact.

Ontworpen
voor verbetering

Begrijp wat uw uitgangssituatie is en stel uw leveranciers in staat om actie te ondernemen met training en tools ter verbetering en controle.

Solide methodologie

Onze methodologie is ontwikkeld door toonaangevende koolstofexperts en gevalideerd door een extern wetenschappelijk comité.

Integratie met EcoVadis Ratings

De Carbon Action Module is geïntegreerd in de serie van EcoVadis-oplossingen met toegang tot een netwerk van meer dan 100.000 beoordeelde bedrijven.

Platform functionaliteit

CO2-beoordeling

Speciaal gericht op gericht op het broeikasgas-/CO2-management van leveranciers, biedt de CO2-beoordeling hulp aan aanvragende bedrijven om prestaties te begrijpen en te verbeteren. De CO2-beoordeling biedt beoordeelde bedrijven handvatten om hun strategie te verfijnen en een kans om hun prestaties aan te tonen..

Carbon Calculator

Indien nodig hebben beoordeelde bedrijven toegang tot een gemakkelijk te gebruiken instrument om hun emissies te berekenen aan de hand van hun activiteit, energiebronnen en verbruiksgegevens. De berekening is gebaseerd op de wereldwijde emissiefactor-database, die meer dan 180 verschillende geografische locaties bestrijkt.

Duurzaamheidscijfers

Een dashboard om de prestaties in de tijd te volgen, wordt gevoed met door beoordeelde bedrijven gerapporteerde gegevens over energie en koolstof. Beschikbare meetgegevens zijn onder meer emissies Scope 1, 2 en 3, totale hernieuwbare energie en totaal energieverbruik.

E-Learning-hub

Help uw leveranciers op weg naar decarbonsatie met speciale e-learningcursussen, ontwikkeld door toonaangevende EcoVadis klimaatveranderingsexperts, met de mogelijkheid om deze aan te passen aan specifieke bedrijfsvereisten en te koppelen aan verbeterplannen.

Portfoliodashboard

Het dashboard toont een totaaloverzicht van prestaties wat betreft CO2-management in uw leveranciersportfolio. U kunt de belangrijkste prestatie-indicatoren analyseren per regio of sector, voortgang en verbeteringen bijhouden en resultaten exporteren om verslag uit te brengen van de klimaatmaatregelen in uw toeleveringsketen.

Milieu en klimaat

Artikel lezen