Definitie van vermindering van de CO2-voetafdruk | EcoVadis Skip to content

Vermindering van de CO2-voetafdruk

Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is een CO2-voetafdruk?

De CO2-voetafdruk is de hoeveelheid broeikasgasemissies die ontstaan door de activiteiten van een entiteit, zoals een bedrijf, organisatie of persoon.

Elk bedrijf, elke onderneming en elke individuele persoon hebben een CO2-voetafdruk die wordt veroorzaakt door hun dagelijkse activiteiten, van transport en energiegebruik tot inkoop- en aankoopbeslissingen.

Hoe kan de CO2-voetafdruk worden verkleind?

Er zijn veel manieren waarop bedrijven hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen, beginnend bij een inventarisatie van hun praktijken.

Elk bedrijf kan op verschillende manieren zijn CO2-voetafdruk verkleinen. Hier volgen enkele manieren waarop de meeste bedrijven hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen:

 • Energieverbruik verminderen
 • Investeren in hernieuwbare energie
 • Duurzame wetgeving ondersteunen
 • Groene en duurzame inkooppraktijken
 • Voorlichten van leidinggevenden, medewerkers en klanten over het belang van de vermindering van de CO2-voetafdruk

KLIK HIER om een korte video te bekijken over de Oplossing van EcoVadis voor beoordeelde bedrijven

Waarom is het verminderen van de CO2-voetafdruk belangrijk voor bedrijven?

Investeerders, belanghebbenden, werknemers en klanten zijn steeds meer op zoek naar bedrijven die actief hun CO2-voetafdruk en -emissies proberen te verminderen.

Vermindering van de CO2-voetafdruk is niet alleen belangrijk voor de winstmarge, maar ook essentieel voor de algehele verbetering en het behoud van het milieu.

Praktijken die de CO2-voetafdruk verminderen

 • Uitbannen van kunststoffen voor eenmalig gebruik in de hele toeleveringsketen
 • Efficiëntie in de hele toeleveringsketen bijhouden
 • Duurzaamheid in de hele toeleveringsketen bijhouden
 • Efficiënt transport en efficiënte logistiek in de hele toeleveringsketen gebruiken

De Carbon Action Manager van EcoVadis kan worden uitgebreid naar een wereldwijde toeleveringsketen en is ontwikkeld om de prestaties te verbeteren

Belangrijkste conclusies

 • De CO2-voetafdruk is de hoeveelheid broeikasgasemissies die door een enkele entiteit worden veroorzaakt
 • Vermindering van de CO2-voetafdruk wordt steeds belangrijker voor belanghebbenden, klanten en de samenleving
 • Hoewel de meeste oplossingen voor CO2-rapportage niet naar een wereldwijde toeleveringsketen kunnen worden geschaald, maakt de Carbon Action Manager van EcoVadis rapportage en gezamenlijke prestatieverbetering op grote schaal mogelijk
Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu