Skip to content

EcoVadis oplossing voor de Duitse zorgplichtwet op toeleveringsketens (LkSG)

De prescriptieve due diligence van LkSG vereist een bewezen oplossing

Main content

Vanaf 1 januari 2024 wordt de tweede fase van de Duitse zorgplichtwet op toeleveringsketens (LkSG) van kracht, die bedrijven met meer dan 1.000 werknemers verplicht om een 'abstracte' risicoanalyse uit te voeren en 'concrete' due diligence uit te voeren, verzachtende maatregelen te nemen en een gedetailleerde rapportage op te stellen over de impact op de mensenrechten voor Tier-1 leveranciers en leveranciers in diepere lagen. Onze Sustainability Intelligence Suite biedt een uitgebreide aanpak om aan deze due diligence- en rapportagevereisten te voldoen.

EcoVadis Sustainability Intelligence Suite

Meer dan 15 jaar ervaring, 500 getrainde analisten, meer dan 2 miljoen gescreende bedrijven en meer dan 250.000 duurzaamheidsscorecards – allemaal in één totaaloplossing. Implementeer uw LkSG-risicobeheersysteem conform BAFA in vier stappen:

Stap 1: Risico in kaart brengen

Scan uw leveranciersnetwerk in dagen (geen maanden!)

100% van de leveranciers
Stap 2: Prestaties beoordelen en begrijpen

Betrek geselecteerde leveranciers met slimme beoordelingen

Hoog risico, hoge uitgaven, kritieke leveranciers, enz.
Stap 3: Verbetering stimuleren

Leveranciers krijgen geprioriteerde begeleiding en een platform om te verbeteren en risico's te beperken

Leveranciers met geprioriteerde verbeterpunten
Stap 4: Uitgebreide rapportage 

Eenvoudige, krachtige rapportage met altijd-on 360-monitoring

Stap 1:

Snelle, contactloze 'abstracte' ESG-risicoanalyse en documentscan voor 100% van de leveranciers met IQ Plus. Verkrijg inzicht en stel prioriteiten voor due diligence-stappen, zonder dat er leverancierskosten nodig zijn.

Stap 2:

Volg de risico- en uitgavengecorrigeerde aanbevelingen van IQ-Plus op voor welke leveranciers u een Vitals-vragenlijst of Ratings-beoordeling moet uitvoeren. Bekijk de scorecards en bepaal de volgende stappen.

Stap 3:

Aangepaste scorecardaanbevelingen als leidraad voor correctieve actieplannen voor leveranciers en e-learning, met meer dan 50 cursussen om capaciteit op te bouwen. Volg de scores van leveranciers naarmate ze uit het risicogebied in de 'uitvoerende' zone komen.

Stap 4:

Vooraf geconfigureerde rapporten voor LkSG en andere internationale normen of lokale regelgeving (bv. CSRD, UNGC). Ontvang aanpasbare dashboards en rapporten per ESG-thema.

EcoVadis en de Duitse toeleveringsketenwet: Duurzaamheidsinformatie voor due diligence-verplichtingen op het gebied van mensenrechten

Al vertrouwd door meer dan 1.200 inkoopteams wereldwijd

Gedetailleerde LkSG-vereisten en hoe EcoVadis u kan helpen deze aan te pakken

LkSG §5 Regelmatige abstracte risicoanalyse

Met IQ Plus en Vitals kunt u snel risicoblootstelling identificeren en analyseren.

 • Scan en profileer doorlopend een onbeperkt aantal leveranciers in meer dan 220 sectoren en 180 landen op materiële ESG-risicofactoren, zonder dat u leverancierskosten hoeft te betalen.
 • Krijg toegang tot belangrijke leveranciersdocumenten via toonaangevende geautomatiseerde datamining.
 • 360° Watch en live nieuwsmonitoring uit meer dan 100.000 bronnen waarschuwen u voor risico-incidenten.
 • Nauwkeurige prioritering die als leidraad dient voor de volgende stappen van due diligence voor de CO2-heatmap om mogelijkheden voor broeikasgasreductie te identificeren.

LkSG §5 Concrete risico due diligence en analyse

Duurzaamheidsscorecards om due diligence-inspanningen te leiden.

 • Gevalideerde beoordelingen voor leveranciers die een hoog risico en hoge uitgaven met zich meebrengen.
 • Beoordelingen in 14 talen, die zijn aangepast aan de materiële ESG-kwesties van leveranciers en hun bedrijfsomvang (XS, S, M, L).
 • Gesteund door een op bewijs en analyse gebaseerde methodologie en een team van duurzaamheidsexperts die ondersteunende documenten beoordelen aan de hand van meer dan 950 ESG-certificaten, labels en standaarden.
 • Benchmarkbare scores voor regio en sectoren.
 • Prioriteit geven aan verbeterpunten om leveranciers te begeleiden bij het nemen van risicobeperkende maatregelen.

LkSG §6 Preventieve maatregelen

Volledige ondersteuning voor programmabeheer met deskundige begeleiding.

 • Programmastrategie en implementatieplanning.
 • Beleidsadvies.
 • Training van inkopers.
 • Onboarding en ondersteuning van leveranciers.
 • Ontwikkeling van communicatie.

LkSG §7 Correctieve maatregelen

Correctieve plannen en leeroplossingen om veerkracht op te bouwen en leveranciers te helpen verbeteren.

 • Correctieve actieplannen (CAP) op basis van scorecards van leveranciers, met gedetailleerde informatie over risico's van niet-naleving en
  prioriteitsrangschikking. Coördineer het contact met meerdere klanten tegelijkertijd.
 • E-learning-platform met meer dan 50 cursussen in negen talen om u en uw leveranciers te trainen op het gebied van ESG-onderwerpen, van het opzetten van een klokkenluidersysteem tot CO2-berekeningen, en meer.
 • Door EcoVadis goedgekeurde partners om leveranciers te instrueren om hun respons te optimaliseren en hun duurzaamheidsprestaties en -praktijken te verbeteren.

LkSG §10 Rapportage

De juiste business intelligence en aanpasbare dashboards.

 • Eenvoudig gegenereerde rapporten over naleving van de LkSG, afgestemd op de BAFA-normen.
 • Aangepaste dashboardrapporten met de optie om te filteren op thema en 24 KPI's.
 • Ondersteuning bij uitvoer voor GRI, DJSI en uw duurzaamheids-/CSR-verslagen.
 • Beoordelingsscorecards die kunnen worden gedeeld met klanten, beleggers en belanghebbenden.
Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu