Waardeketen Scope 3 Rapportage en Naleving van regelgeving | EcoVadis Skip to content

Wees Scope 3
carbonrapportageregels voor

Er zijn grote veranderingen op komst wat betreft de carbonboekhouding. Meer bedrijven dan ooit zullen binnenkort te maken krijgen met een intensief toezicht op hun CO2-emissies, aangezien de wetgevers in Europa, de VS en elders de Scope 3-openbaarmaking verplicht maken.

Main content

Regelgeving reorganiseert emissierapportage

De Climate Corporate Data Accountability Act van Californië legt de verplichting op om de impact van een organisatie op het klimaat bij te houden en te rapporteren over al haar wereldwijde en binnenlandse activiteiten. Dat omvat alle Scope 3-emissies.

Meer op SB 253

De voorgestelde SEC-regel zou openbaarmaking van indirecte emissies vereisen, wanneer deze van wezenlijk belang worden geacht. Zelfs zonder Scope 3 zullen leveranciers onder druk worden gezet om hun impact op het klimaat bekend te maken.

SEC Climate Disclosure Rule

De EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht om gedetailleerde informatie te verstrekken over emissies en om reductiedoelstellingen vast te stellen voor de scopes 1, 2 en 3. Rapportage vereist een verificatie door derden.

Over CSRD

Australië scherpt de openbaarmakingsnormen aan nu de impact van de klimaatverandering toeneemt. Naar schatting 23.000 bedrijven zullen hun Scope 3-emissies in detail moeten beschrijven vanwege de voorgestelde Climate-Related Financial Disclosure.

De Climate Disclosure van Australië

Volgens CDP rapporteert slechts 41% van de bedrijven Scope 3-emissies

Bedrijven lopen achter met het bijhouden van Scope 3-categorieën en lopen het risico dat ze de verplichte openbaarmaking van hun toeleveringsketen-emissies mislopen. Veel inkoopteams weten niet hoe ze prioriteit moeten geven aan het betrekken van leveranciers - 39% van de CDP-respondenten zei dat ze hun leveranciers hadden betrokken bij klimaatgerelateerde kwesties.

Nauwkeuriger voldoen aan veranderende wettelijke vereisten

Met de Carbon Action Manager van EcoVadis krijgt u inzicht in de broeikasgasbeheersystemen van leveranciers om gerichte reducties te realiseren en uw informatieverschaffing over Scope 3-emissies te verbeteren.

Snel risico's in kaart brengen en
prioriteit geven aan betrokkenheid

Breng de CO2-hotspots in uw toeleveringsketens in kaart en stel prioriteiten met de CO2-heatmap. De meest potentiële gebieden voor verbetering van de BKG-prestaties identificeren.

Een gepast collaboratiemodel
voorzien

Krijg inzicht in uw risico's en de maturiteit van uw leveranciers, en ga eenvoudig de dialoog aan met leveranciers om het verzamelen van gegevens te stroomlijnen. Leveranciers krijgen toegang tot de Carbon Calculator, die afgestemd is op het Greenhouse Gas (GHG)-protocol, om hun Scope 1- en Scope 2-emissies te berekenen.

Stimuleer
uw leveranciers

Leveranciers in staat stellen vaardigheden en maturiteit op te bouwen met e-learning en aangepaste verbeterplannen. Uw leveranciers krijgen specifieke aanbevelingen over hoe ze een effectief systeem kunnen opzetten om hun emissies te meten, te rapporteren en te verminderen.

Krijg betrouwbare
primaire data

Werk met geloofwaardige data die op bewijs gebaseerd zijn en die onafhankelijk gecontroleerd worden. Zet de input van één leverancier om in meetgegevens op indicatorniveau voor uw partnerportfolio.

Geen emissierapportage
met de natte vinger

Verfijn uw emissieberekeningen met onze Product Carbon Footprint Data Exchange, gebouwd op een wereldwijd geaccepteerd framework (PACT met WBCSD). Aggregeer de gegevens voor Scope 3-berekeningen met betrekking tot specifieke productcategorieën.

Reserveer een demo

met een van onze teamleden om een gepersonaliseerd beeld van de oplossingen te verkrijgen.

Lichtcontactkaart

Sluit u aan bij 260+ klanten die hun carbonactie voor leveranciers opschalen met EcoVadis

46000 +
beoordeelde leveranciers
12000 +
leveranciers beoordeeld
op z'n minst twee keer
58000 +
carbon scorecards
33 %
verbetering op vlak van prestatie
bij herbeoordeling

Carbonactierapport - De staat van betrokkenheid in de toeleveringsketen

Meer gerelateerde content

Artikel lezen
Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu