Skip to content

Decarboniseren op schaal

Een gebruiksvriendelijke en uitgebreide oplossing voor BKG-beheer om leveranciers te betrekken en decarbonisatie in de hele toeleveringsketen te stimuleren.

Main content

De drijfveren voor "Carbon Action" zijn sterker dan ooit

Toenemende zorgen over duurzaamheid bij beleggers. Hogere eisen van klanten en sectorgenoten. Een vloedgolf van nieuwe klimaatregelgeving. Massale wereldwijde verschuivingen in de publieke opinie. Bedrijven staan onder ongekende druk om actie te ondernemen.

Op wetenschap gebaseerde
emissiereductiedoelstellingen omvatten vaak
Scope 3-emissies

Transparantie over de uitstoot
wordt gevraagd op
productniveau

De complexe uitdaging van Scope 3-reductie

Het mkb maakt 70% van de wereldwijde toeleveringsketens uit, maar minder dan 15% rapporteert momenteel over CO2-emissies. Het nauwkeurig verzamelen van betrouwbare CO2-gegevens binnen de toeleveringsketen
blijft een complexe uitdaging.

Koper

  • Uitdagingen bij het identificeren van leveranciers met een hoog risico
  • Onvoldoende inzicht in CO2-data van de toeleveringsketen
  • Gebrek aan transparantie en kwaliteitsgarantie
  • Moeite om leveranciers betrokken te houden

Leverancier

  • Geen toegang tot kostenefficiënte middelen
  • Moeite om toezeggingen te doen op lange termijn
  • Gebrek aan maturiteit

De beperkingen van gangbare benaderingen

De overgrote meerderheid van de koolstofrapportage-oplossingen is niet schaalbaar voor wereldwijde toeleveringsketens en niet ontworpen om prestaties te verbeteren.

Hoe identificeert u snel uw leveranciers met een hoog risico om prioriteit te geven aan decarbonisatie?

Hoe krijgt u ook betrouwbare gegevens van uw kleinere leveranciers?

Hoe kunt u het prestatieverloop controleren en samenwerken aan verbetering?

Hoe kunt u klimaatmaatregelen verwerken in uw algemene duurzaamheidsprogramma voor leveranciers?

De Carbon Action Module van EcoVadis

Een gebruiksvriendelijke en uitgebreide oplossing voor BKG-beheer om leveranciers te betrekken en decarbonisatie in uw toeleveringsketen te stimuleren.

Belangrijkste voordelen

Kartering van CO2-hotspots

Breng het risico van CO2-emissies in uw toeleveringsketen in kaart en geef aan waar de decarbonisatie het best kan worden aangepakt.

Allesomvattende rating

Krijg een volledig beeld van de inspanningen van elk van uw leveranciers op het gebied van BKG-beheer op basis van primaire kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en ondersteunend bewijs, allemaal rechtstreeks van uw leveranciers.

Een oplossing voor betrokkenheid

Betrek uw leveranciers op alle volwassenheidsniveaus via verschillende functies en tools om de BKG-prestaties te verbeteren en op grote schaal effect te sorteren.

Gericht
op verbetering

Begrijp wat uw uitgangssituatie is en stel uw leveranciers in staat om actie te ondernemen met training en tools ter verbetering en controle.

Solide methodologie

Onze methodologie is ontwikkeld door toonaangevende koolstofexperts en gevalideerd door een extern wetenschappelijk comité.

Integratie met EcoVadis Ratings

De Carbon Action Module is geïntegreerd in de serie van EcoVadis-oplossingen met toegang tot inzichten op basis van meer dan 180.000 beoordelingen wereldwijd.

Platform functionaliteit

CO2-heatmap

Een snelle en eenvoudige tool om de risico's en kansen op het gebied van CO2-emissies in kaart te brengen, zodat u in uw hele toeleveringsketen hotspots qua CO2 kunt identificeren. Het biedt een betrouwbare berekening van het risico van CO2-emissies voor een onbeperkt aantal leveranciers en de mogelijkheid om een overzicht op bedrijfsniveau te krijgen voor meer inzicht. U ontvangt ook aanbevelingen op maat voor elke leverancier om een begin te maken met de betrokkenheid voor decarbonisatie.

CO2-beoordeling

De CO2-beoordeling helpt u inzicht te krijgen in de CO2-prestaties van uw toeleveringsketen, met vastgestelde sterke punten en verbeterpunten om uw strategie voor betrokkenheid te versnellen. Het geeft beoordeelde bedrijven ook handvatten om hun strategie te verfijnen en een mogelijkheid om hun prestaties aan te tonen.

Carbon Calculator

Uw leveranciers hebben toegang tot onze gebruiksvriendelijke Carbon Calculator om hun BKG-emissies te schatten, waarbij rekening wordt gehouden met hun activiteit, energiebronnen en verbruiksgegevens. De berekening is gebaseerd op de wereldwijde emissiefactordatabase die informatie uit meer dan 180 verschillende geografische locaties omvat.

Duurzaamheidsgegevens

Kom direct via het platform in contact met uw leveranciers om hun duurzaamheidsmeetgegevens op te vragen, te controleren en te volgen, waaronder: kwantitatieve primaire gegevens over emissies van Scope 1, 2 en 3, verbruikte hernieuwbare energie en energieverbruik.

E-Learning-hub

Geef uw werknemers en leveranciers de kans om uw strategie voor decarbonisatie te stimuleren door hun gegevensbank over BKG-beheer uit te breiden, met de mogelijkheid om deze aan te passen aan specifieke bedrijfsvereisten en te koppelen aan verbeteringsplannen.

Carbon-dashboard

Het dashboard geeft een holistisch beeld van de BKG-beheerprestaties van uw netwerk. U kunt de KPI's per regio of sector analyseren, de vooruitgang en verbetertrends volgen, en inzoomen op specifieke actiegebieden voor decarbonisatie om gerichte verbeteringsprogramma's op te zetten.

Product Carbon Footprint (PCF) Data Exchange

Verzamel CO2-gegevens op productniveau rechtstreeks van partners met een wereldwijd erkende standaard (Partnership for Carbon Transparency (PACT)) die voldoet aan ISO-standaarden en het Greenhouse Gas (GHG)-protocol. EcoVadis PCF Data Exchange ondersteunt bedrijven bij het versnellen van de decarbonisatie- en emissiesverantwoording. De functionaliteit biedt transparantie met gedetailleerde primaire gegevens voor Scope 3-verfijning en inzichten in lacunes/kansen.

Nieuws over het milieu en klimaat

Artikel lezen
Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu