Corporate sectorinitiatieven | EcoVadis Skip to content

Sectorinitiatieven
mogelijk gemaakt door EcoVadis

Intercollegiale samenwerking is een van de meest effectieve manieren om de race tegen de klok te winnen!

Main content

De meeste milieu-, sociale en ethische problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, zijn te groot om op individueel bedrijfsniveau te worden opgelost.  Terwijl de wereldwijde dekking van wetten en regelgeving steeds fijnmaziger wordt en er steeds minder tijd is om iets te doen aan grote uitdagingen zoals klimaatverandering, hebben bedrijven niet genoeg middelen en vaak geen schaalbare oplossingen.

EcoVadis stelt sectorgenoten in staat om de duurzaamheidsbeoordelingen van hun handelspartners te delen op ons platform en te werken aan verbeteringen op basis van een vrijwillige standaard.

Luister naar de adviezen van topmanagers uit toonaangevende sectoren.

Selecteer uw sector en bekijk de websites in ons portfolio met bestaande sectorinitiatieven:

IAEG ESG-inzichten

Deze groep bestaat uit bedrijven uit de sectoren lucht- en ruimtevaart en defensie

Responsible Health Initiative, mogelijk gemaakt door EcoVadis

Deze groep verwelkomt bedrijven in de gezondheidszorg

Hospitality Alliance for Responsible Procurement, mogelijk gemaakt door EcoVadis

Deze groep verwelkomt bedrijven in de horeca

Sustainable Rail Initiative, mogelijk gemaakt door EcoVadis

Deze groep verwelkomt bedrijven uit de spoorwegen sector

Progress Initiative, mogelijk gemaakt door EcoVadis

Deze groep verwelkomt bedrijven in FMCG/voeding & dranken

ICT Sector Initiative, mogelijk gemaakt door EcoVadis

Deze groep verwelkomt bedrijven uit de telecommunicatie sector

Together for Sustainability

Deze groep bestaat uit bedrijven uit de chemische industrie

Responsible Beauty Initiative, mogelijk gemaakt door EcoVadis

Deze groep verwelkomt bedrijven in de schoonheids- en cosmetica sector

Accelerate Initiative, mogelijk gemaakt door EcoVadis

Deze groep verwelkomt bedrijven in de sectoren mobiliteit en voertuigen

Sustainable Airlines Initiative, mogelijk gemaakt door EcoVadis

Deze groep verwelkomt bedrijven in de commerciële luchtvaart

Wind Energy Initiative, mogelijk gemaakt door EcoVadis

Deze groep verwelkomt bedrijven in de windenergie

De Association of the Beverage Machinery Industry (ABMI)

Deze groep bestaat uit bedrijven uit de sector  Productie- en verpakkingsmachine

Wat is eigenlijk een Sectorinitiatief?

Een Sectorinitiatief is een doelgerichte groep bedrijven in dezelfde sector, met vergelijkbare ESG-uitdagingen en -waarden, die bereid is zich te verbinden aan een ambitieuze agenda voor de transformatie naar een duurzame waardeketen.

Hoe ondersteunt EcoVadis sectorinitiatieven?

EcoVadis stelt sectorgenoten in staat om de duurzaamheidsresultaten, de "Scorecards" van hun beoordeelde partners, te delen in een beveiligde ledenruimte. De relatie tussen een lid en een beoordeelde handelspartner wordt vertrouwelijk behandeld.

De voordelen

Beoordeelde bedrijven worden uitgenodigd voor het beoordelingsproces namens alle bedrijven die lid zijn en worden gerustgesteld dat ze minder verschillende duurzaamheidsvragenlijsten zullen ontvangen. Dat bespaart werklast en tijd.

Bedrijven die lid zijn, d.w.z. bedrijven die een aanvraag indienen, profiteren van snellere toegang tot veel meer scorecards in een kortere periode en werken samen aan de capaciteitsopbouw van leveranciers.

→Verbeterde ROI voor alle belanghebbenden!

Meetbare verbetering door inzichten uit de sector

Dashboards met sectorweergave stellen het Initiatief in staat om kritieke ESG-onderwerpen te identificeren en te bewaken, zoals BKG-emissies en energieverbruik, kinderarbeid/mensenhandel, corruptie en waterbeheer. Sectorinitiatieven plannen het werk op groepsniveau en werken het plan uit op het niveau van de leden.

Bestuur, bronnen en tijdsinvestering

De tijd die elk kwartaal wordt geïnvesteerd in vergaderingen van 60 of 90 minuten wordt ruimschoots gecompenseerd door de verbetering van de prestaties en de bedrijfsdekking die elk lid zal ervaren!

Algemene vereisten voor lidmaatschap

  • Onderdeel van de sector
  • Een visie hebben op duurzame inkoop en een eerste reeks bijbehorende tijdsgebonden doelen
  • Sponsoring door Senior Executive
  • Klant worden van EcoVadis en EcoVadis het mandaat geven om uw leveranciers te beoordelen

Algemene aanvraagregels

  • De EcoVadis beoordeling van volwassenheid op het gebied van duurzame inkoop uitvoeren
  • CPO/CSO-interview met de directeur van het EcoVadis sectorinitiatief
  • CPO/CSO-presentatie aan de leden van het initiatief
  • Eventuele bezwaren van bestaande leden worden beoordeeld door het senior managementteam van EcoVadis en moeten op bewijs gebaseerd zijn

Antitrust

Relaties tussen beoordeelde en aanvragende bedrijven zijn strikt anoniem. Ledenvergaderingen worden gehouden in aanwezigheid van een neutrale coördinator. De notulen van de vergadering worden na de vergadering gedeeld. De leden erkennen en gaan ermee akkoord dat zij geen discussies, activiteiten of gedragingen zullen aangaan die, van hun kant of van die van hun leden, enige toepasselijke antitrust- en concurrentiewetgeving kunnen schenden. Leden mogen met name geen commercieel gevoelige informatie, zoals niet-openbare informatie met betrekking tot prijzen, marketing- en reclamestrategieën, kosten en opbrengsten, klanten, gebieden, handelsvoorwaarden en -omstandigheden met derden bespreken, communiceren of uitwisselen, met inbegrip van inkoopstrategie, leveringsvoorwaarden, handelsprogramma's of distributiestrategie. Dit geldt niet alleen voor discussies in formele vergaderingen, maar ook voor informele discussies voor, tijdens en na vergaderingen.

+Ability Webinarserie: Geef een boost aan de capaciteit van uw bedrijf om te navigeren op het gebied van duurzaamheid in de toeleveringsketen.
Nu registreren
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu