Skip to content

Zorgplichtwet op toeleveringsketens en rapportageregels

Duurzame Inkoop beoordelingen
Main content

Bent u er klaar voor om door het veranderende juridische landschap van duurzaamheidsregels te navigeren?

We leggen de nadruk op de landen en jurisdicties waar bedrijven due diligence moeten betrachten bij hun activiteiten en waardoor ze hun toeleveringsketens transparant moeten maken.

 • Australië, APAC | Met ingang van: 2018

  Australia Modern Slavery Act (Commonwealth Act)

  Van toepassing op: Australische entiteiten of bedrijven die zakendoen in Australië met een geconsolideerde jaaromzet van minimaal 100 miljoen AUD.

 • Verenigd Koninkrijk | Met ingang van: 2015

  Britse Modern Slavery Act

  Van toepassing op: bedrijven die zakendoen in het Verenigd Koninkrijk en waarvan de omzet (of de omzet van een moedermaatschappij en haar dochterondernemingen) 36 miljoen GBP of meer bedraagt.

 • Verwacht
  EU | Met ingang van: N.T.B.

  Verplichte due diligence inzake mensenrechten en milieu

  Van toepassing op: EU-bedrijven met minimaal 500 werknemers en een omzet van meer dan 150 miljoen EUR, EU-bedrijven die actief zijn in sectoren met een hoog risico op mensenrechtenschendingen en die minimaal 250 mensen in dienst hebben en een omzet van 40 miljoen EUR hebben, Niet-EU-bedrijven met een omzet van meer dan 150 miljoen EUR in de EU, Niet-EU-bedrijven uit een risicosector met een omzet van minimaal 40 miljoen EUR uit hun EU-activiteiten.

 • EU | Met ingang van: Niveau 1 vanaf 2021, niveau 2 vanaf 2023

  Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

  Van toepassing op alle vermogens- en fondsbeheerders.

 • EU

  EU-taxonomie

  De groene taxonomie is in de eerste plaats een classificatiesysteem om duidelijk te maken welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd. De EU-Taxonomie biedt een kader om te bepalen wanneer een bedrijf actief is op een manier die de samenleving en het milieu ten goede komt, waardoor greenwashing wordt beperkt en een gelijk speelveld voor duurzame investeringen wordt gecreëerd.

 • EU | Met ingang van: Vanaf 2024 voor het begrotingsjaar 2023

  Corporate Sustainability Reporting Directive

  Van toepassing op bedrijven die aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoen: 40 miljoen EUR aan omzet, 20 miljoen EUR aan activa of 250 werknemers. Bedrijven met een omzet van meer dan 150 miljoen EUR in de EU. Ook mkb-bedrijven met effecten die op gereglementeerde markten zijn genoteerd, vallen onder de richtlijn.

 • Duitsland, EU | Met ingang van: 2023

  Duitse zorgplichtwet op toeleveringsketens (LkSG)

  Van toepassing op bedrijven die in Duitsland actief zijn met meer dan 3.000 werknemers (vanaf 2024 wordt de drempel verlaagd tot 1.000). Bedrijven die deel uitmaken van de toeleveringsketens van die bedrijven (rechtstreeks of op niveau 2 of hoger in sommige sectoren) moeten waarschijnlijk reageren op hun verzoeken om ESG-kennisgeving.

 • Frankrijk, EU | Met ingang van: 2017

  Zorgplichtwet (Devoir de Vigilance)

  Van toepassing op in Frankrijk gevestigde bedrijven met meer dan 5.000 werknemers in Frankrijk of 10.000 werknemers wereldwijd.

 • Nederland, EU | Met ingang van: 2022

  Wet zorgplicht kinderarbeid

  Van toepassing op bedrijven die goederen en diensten verkopen aan Nederlandse eindgebruikers, inclusief bedrijven die buiten Nederland zijn geregistreerd.

 • Noorwegen | Met ingang van: 2022

  Noorse transparantiewet

  Van toepassing op in Noorwegen geregistreerde bedrijven of bedrijven die belasting betalen in Noorwegen en die aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoen: 50 of meer voltijdse werknemers; een jaaromzet van minimaal 70 miljoen NOK; Saldo van 35 miljoen NOK.

Moet u reageren op de toenemende due diligence-regelgeving? Bekijk ons nieuwste e-boek.
Barometer voor duurzame inkoop: Vul de vragenlijst in, krijg de inzichten
Begin hier