Skip to content

Woordenlijst Duurzame Inkoop

Aan de slag met MVO, duurzaamheid en duurzaam inkopen

Main content
 • CSR-activiteiten

  Activiteiten op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR) zijn zelfgereguleerde maatregelen die een bedrijf kan treffen om meer maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich te nemen jegens zijn belanghebbenden en de samenleving.

 • CSR beoordeling

  Een CSR-beoordeling is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van CSR in haar zakelijke proces heeft ingebouwd. Een beoordelingsprogramma is een eerste stap in een doorlopend monitoringproces

 • Vermindering van de CO2-voetafdruk

  De CO2-voetafdruk is de hoeveelheid broeikasgasemissies die ontstaan door de activiteiten van een entiteit, zoals een bedrijf, organisatie of persoon.

 • Corporate Social Responsibility

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de gevolgen van haar beslissingen en activiteiten voor de samenleving en het milieu, door middel van transparant en ethisch gedrag.

 • ESG

  Tegenwoordig worden ESG-beoordelingen gebruikt om de milieu-, maatschappelijke en bestuurspraktijken van een bedrijf te evalueren en zo transparantie te bieden aan investeerders, klanten en de algehele sector

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven wil zeggen dat bedrijven zich niet alleen bezighouden met het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde, maar ook handelen op een manier die gunstig is voor de samenleving.

 • Gedragscode voor leveranciers

  Een gedragscode voor leveranciers is bedoeld ter garantie dat de leveranciers van een bedrijf in verantwoorde en milieuvriendelijke omstandigheden werken

 • Leveranciersevaluatie

  Een evaluatie van leveranciers heeft betrekking op het proces van de evaluatie en goedkeuring van potentiële leveranciers door middel van een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling.

 • Duurzaamheidsrapportage

  Duurzaamheidsrapportage stelt organisaties in staat om na te denken over hun impact op een breed scala aan duurzaamheidskwesties. Dit stelt hen in staat om transparanter te zijn over de risico's en kansen die zij lopen.

 • Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)

  De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vastgesteld en bestaan uit 17 afspraken die door 193 landen zijn gemaakt om 'vóór 2030 de wereld te veranderen'.

 • Duurzame Inkoop

  Duurzaam inkopen is het overnemen en integreren van de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - met inbegrip van milieu- en ethische criteria in uw inkoopprocessen.

 • Gids voor duurzaam inkopen

  Deze gids geeft u antwoorden op veelgestelde vragen over duurzaam inkopen

 • Duurzame inkoop

  Duurzame inkoop, ook wel "Verantwoorde inkoop" genoemd, is de integratie van sociale, ethische en milieuprestatiefactoren in het proces van het selecteren van leveranciers

Moet u reageren op de toenemende due diligence-regelgeving? Bekijk ons nieuwste e-boek.
Barometer voor duurzame inkoop: Vul de vragenlijst in, krijg de inzichten
Begin hier