Onze impact | EcoVadis Skip to content

Onze impact

Main content

EcoVadis: Een doelgericht bedrijf

EcoVadis is een doelgericht bedrijf naar Frans recht. Het doel van onze onderneming – het gehele bedrijfsleven naar een duurzame wereld leiden – fungeert als de Noordster om te zorgen dat onze groei een positieve bijdrage aan onze planeet en maatschappij levert.

 

Purpose Report 2023

Alle bedrijven naar een duurzame wereld leiden

Elke held heeft een leidraad nodig

Door middel van beoordelingen en inzichten sturen we onze klanten om actie te ondernemen.

Elk bedrijf maakt een reis

Het is onze taak om onze klanten op deze reis in de gelegenheid te geven, te ondersteunen en te stimuleren.

Wij streven ernaar om elk bedrijf op de planeet te bereiken

Niet omdat we dat willen, maar omdat we alle bedrijven tot actie willen aanzetten.

Duurzaamheid

als doel

Een duurzame wereld is een wereld waarin het welzijn van onze planeet en samenleving door alle economische actoren wordt gewaardeerd.

Ons doel is verankerd in de statuten van ons bedrijf en wordt gesteund door vier kerndoelen:

#Mogelijk maken

dat het grootste aantal bedrijven voortdurend hun bedrijfspraktijken verbeteren en bijdragen aan het creëren van een regeneratieve en rechtvaardige economie

#Leveren

van onafhankelijke, betrouwbare en bruikbare duurzaamheidsbeoordelingen en inzichten door uitmuntende methodologie

#Cultiveren

van een inclusieve leeromgeving voor onze mensen, zinvol werk leveren en toekomstige generaties van duurzaamheidsbeoefenaars mondiger maken

#Bevorderen

van collectieve maatregelen binnen ons ecosysteem om de overgang naar een duurzame wereld te versnellen

Nieuwsgierig of u deze wettelijke status zelf wilt aannemen?
Meer informatie over onze reis om een doelgericht bedrijf te worden.

Onze bedrijfsstrategie is ontworpen om impact te maken

Verbetering, richting een duurzame wereld…

Door organisaties in wereldwijde toeleveringsketens te betrekken, te beoordelen en op te leiden, helpen wij systemische verandering teweeg te brengen en ondersteunen wij bedrijven bij het verbeteren van hun sociale en milieupraktijken, richting een rechtvaardige en regeneratieve wereld.

Op schaal, door wereldwijde toeleveringsketens…

Wij stellen bedrijven in staat om naadloos samen te werken met hun handelspartners in verschillende bedrijfstakken, regio's en duurzaamheidsniveaus, waardoor uitgebreide beoordelingen en grootschalige, gerichte verbeteringen van de impact van bedrijven mogelijk worden.

Drijft impact aan

1,200+
Aanvragers/kopers
$2.1 trillion
In beoordeelde uitgaven
12
Sectorinitiatieven
2M+
Gescreende bedrijven
250,000+
Scorecards
600,000+
Gegevenspunten
+8,3 punten
Gemiddelde verbetering
6,744 +130% '22 vs '21
Gebruik van hernieuwbare energie
6,153 +25% '22 vs '21
Maatregelen voor hergebruik/recycling
4,613 +73% '22 vs '21
Rapportage over diversiteit, billijkheid & inclusie
11,775 +53% '22 vs '21
Veiligheidsuitrusting voor werknemers

Hoe we de daad bij het woord voegen: Interne duurzaamheid

Als wereldwijde leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen dragen wij onze toezeggingen van binnen naar buiten uit. Wij hechten veel belang aan het beheren van onze impact op onze eigen activiteiten en toeleveringsketen.

Bij EcoVadis zetten we ons in om onze bijdrage aan klimaatverandering te minimaliseren door actief de uitstoot van broeikasgassen door onze activiteiten en toeleveringsketen te verminderen. We hebben doelstellingen bepaald met het Science Based Targets-initiatief.

Onze toezeggingen*:

 • Scope 1 en 2 BKG-emissies met 50% verminderen in 2030.
 • De jaarlijkse inkoop van hernieuwbare elektriciteit verhogen naar 100% in 2030.
 • Scope 3-emissies per eenheid toegevoegde waarde met 55% verminderen in 2030.
*Ten opzichte van een baseline van 2019.

Als leverancier van beoordelingen valt er niet te onderhandelen over onbevooroordeelde en objectieve operaties volgens de hoogste ethische normen. Onze Ethische gedragscode vormt een leidraad voor het gedrag van onze werknemers en managers en waarborgt de integriteit van onze activiteiten. Wij hanteren een nultolerantie voor omkoping, corruptie en frauduleuze activiteiten, en wij vermijden belangenverstrengeling strikt. Werknemers en aannemers worden aangemoedigd om overtredingen te melden via onze vertrouwelijke klokkenluidersprocedure.

Onze toezeggingen:

 • 100% van onze werknemers opleiden in ethiek
 • 100% van onze werknemers trainen in antidiscriminatie en intimidatie

Wij zetten ons in om een leeromgeving voor onze mensen te creëren waarin iedereen meetelt, zinvol werk te leveren en toekomstige generaties duurzaamheidsbeoefenaars mondiger maken. Wij werken er voortdurend aan om een omgeving te creëren, gebaseerd op onze bedrijfswaarden, waarin onze werknemers zich kunnen ontplooien. Diversiteit, billijkheid en inclusie, ethische arbeidsvoorwaarden, fysieke en mentale gezondheid en loopbaanontwikkeling zijn onze kernprioriteiten.

Onze toezeggingen:

 • In 2026 45 - 55% vrouwelijke werknemers en managers behouden.
 • In 2028 een vrouwelijke vertegenwoordiging van 40% bereiken op uitvoerend en directieniveau.
 • De loonkloof tussen mannen en vrouwen op minder dan 1% houden.

Wij zetten ons in om onze impact op duurzaamheid in onze eigen toeleveringsketen te beheren. Daarom beoordelen we de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers en betrekken we hen bij onze reis om broeikasgassen te verminderen. Lees meer over ons duurzame inkoopinitiatief in onze Gedragscode voor leveranciers en Verklaring inzake moderne slavernij.

Onze toezeggingen:

 • In 2024 de duurzaamheidsprestaties van 80% van onze uitgaven beoordelen.
 • Ervoor zorgen dat al onze leveranciers in 2024 minstens een score van 45 halen.
 • Lagere BKG-emissies van aangekochte goederen en diensten, in overeenstemming met onze Scope 3-reductiedoelstellingen.

Bij EcoVadis zetten we ons in om onze bijdrage aan klimaatverandering te minimaliseren door actief de uitstoot van broeikasgassen door onze activiteiten en toeleveringsketen te verminderen. We hebben doelstellingen bepaald met het Science Based Targets-initiatief.

Onze toezeggingen*:

 • Scope 1 en 2 BKG-emissies met 50% verminderen in 2030.
 • De jaarlijkse inkoop van hernieuwbare elektriciteit verhogen naar 100% in 2030.
 • Scope 3-emissies per eenheid toegevoegde waarde met 55% verminderen in 2030.
*Ten opzichte van een baseline van 2019.

Als leverancier van beoordelingen valt er niet te onderhandelen over onbevooroordeelde en objectieve operaties volgens de hoogste ethische normen. Onze Ethische gedragscode vormt een leidraad voor het gedrag van onze werknemers en managers en waarborgt de integriteit van onze activiteiten. Wij hanteren een nultolerantie voor omkoping, corruptie en frauduleuze activiteiten, en wij vermijden belangenverstrengeling strikt. Werknemers en aannemers worden aangemoedigd om overtredingen te melden via onze vertrouwelijke klokkenluidersprocedure.

Onze toezeggingen:

 • 100% van onze werknemers opleiden in ethiek
 • 100% van onze werknemers trainen in antidiscriminatie en intimidatie

Wij zetten ons in om een leeromgeving voor onze mensen te creëren waarin iedereen meetelt, zinvol werk te leveren en toekomstige generaties duurzaamheidsbeoefenaars mondiger maken. Wij werken er voortdurend aan om een omgeving te creëren, gebaseerd op onze bedrijfswaarden, waarin onze werknemers zich kunnen ontplooien. Diversiteit, billijkheid en inclusie, ethische arbeidsvoorwaarden, fysieke en mentale gezondheid en loopbaanontwikkeling zijn onze kernprioriteiten.

Onze toezeggingen:

 • In 2026 45 - 55% vrouwelijke werknemers en managers behouden.
 • In 2028 een vrouwelijke vertegenwoordiging van 40% bereiken op uitvoerend en directieniveau.
 • De loonkloof tussen mannen en vrouwen op minder dan 1% houden.

Wij zetten ons in om onze impact op duurzaamheid in onze eigen toeleveringsketen te beheren. Daarom beoordelen we de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers en betrekken we hen bij onze reis om broeikasgassen te verminderen. Lees meer over ons duurzame inkoopinitiatief in onze Gedragscode voor leveranciers en Verklaring inzake moderne slavernij.

Onze toezeggingen:

 • In 2024 de duurzaamheidsprestaties van 80% van onze uitgaven beoordelen.
 • Ervoor zorgen dat al onze leveranciers in 2024 minstens een score van 45 halen.
 • Lagere BKG-emissies van aangekochte goederen en diensten, in overeenstemming met onze Scope 3-reductiedoelstellingen.

Filantropie

Via haar liefdadigheidsprogramma deelt EcoVadis haar succes met non-profit organisaties die zich op duurzaamheidsonderricht, klimaatverandering, diversiteit & inclusie, fatsoenlijk werk en economische groei richten. EcoVadis is een ondertekenaar van het Pledge 1%-initiatief van Salesforce.

Wereldwijd

Elk jaar steunt EcoVadis wereldwijde non-profits die bijdragen aan ons doel.

Per scorecard

Voor elke gepubliceerde scorecard planten wij een boom om bij te dragen aan wereldwijde koolstofputten en ter bevordering van de biodiversiteit.

Lokaal

Elk jaar steunt EcoVadis non-profits naar keuze van onze werknemers in de landen waar we actief zijn. Bovendien krijgt elke werknemer één vrijwilligersdag per jaar en kan hij of zij deelnemen aan sociale en milieuactiviteiten via onze Changemakers Community.

Bent u een NGO of liefdadigheidsinstelling die met ons wil samenwerken?

Meer informatie over het Programma van het jaar.

Onderschrijvingen

Wij zetten ons in voor collectieve maatregelen binnen ons ecosysteem om de overgang naar een duurzame wereld te versnellen. Wij werken samen met toonaangevende organisaties om dit te realiseren.

United Nations Global Compact - Ondertekenaar

Het VN Global Compact is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

Charte de la Diversité - Ondertekenaar

Het diversiteitshandvest is een schriftelijke verbintenis die kan worden ondertekend door elk bedrijf, ongeacht de omvang, dat discriminatie op de werkplek wil verbieden en dat ernaar streeft diversiteit te creëren. Het geeft de bereidheid van een bedrijf weer om de diversiteit van de Franse samenleving echt te weerspiegelen via hun personeelsbestand.

GRI Gold Community - Lid

Bedrijven staan onder steeds meer druk om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Met de Ontwikkelingsagenda 2030 en ambitieuze internationale overeenkomsten om klimaatverandering tegen te gaan, is er een toenemend momentum voor verandering. Bedrijven ondernemen actie op weg naar een duurzamere wereld en met de nieuwe GRI Sustainability Reporting Standards kunnen bedrijven de transformerende kracht van duurzaamheidsgegevens gebruiken.

Observatoire des Achats Responsables (ObsAR) - Lid

ObsAR (Observatory of Sustainable Purchases; Observatorium voor Duurzame Inkoop) is een vereniging die is opgericht om de uitwisseling van informatie en kennis te stimuleren en om sterke werkwijzen met betrekking tot duurzaam inkopen te ontwikkelen. EcoVadis is in 2018 toegetreden tot ObsAR en is een van de oprichters van het 'Program Action Achats et Économie Circulaire' (Purchasing and Circular Economy Action Program; Actieprogramma Aankoop en circulaire economie), een gezamenlijk initiatief om van de circulaire economie een belangrijke keuzeparameter te maken in het aankoopbeleid van bedrijven.

Carbon Disclosure Project (CDP) - Partner

CDP beheert het wereldwijde openbaarmakingssysteem waarmee bedrijven, steden, provincies en regio's hun milieueffecten meten en beheren. EcoVadis en CDP werken sinds 2012 samen en bieden een verbeterde service aan toeleveringsketenklanten van zowel EcoVadis als CDP en verminderen de verzoeken aan bedrijven in de toeleveringsketens van grote inkoopbedrijven om te rapporteren over hoe zij koolstof beheren.

L’Observatoire de la RSE - Partner

L’ORSE is een multi-stakeholderorganisatie die de transformatie van CSR in bedrijven ondersteunt. L'ORSE werkt samen met de belangrijkste spelers in CSR en SRI in Europa en in de wereld. EcoVadis is een partner van L’ORSE.

Ressources Humaines Sans Frontières - Lid

RHSF (Human Resources Without Borders) is een onafhankelijke NGO die sinds 2006 actief is in de preventie van kinder- en dwangarbeid. Gezien de complexiteit van het probleem heeft RHSF in december 2017 een fonds opgericht met als doel een taskforce bijeen te brengen om kinder- en dwangarbeid te voorkomen. EcoVadis heeft deze krachten gebundeld met andere bedrijven, zoals Crédit Agricole, Maisons du Monde, Petzl en Total.

Science Based Targets initiative (SBTi) - Lid

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen de UNGC, CDP, WRI en WWF en een van de We Mean Business Coalition-verplichtingen. EcoVadis heeft zich aangesloten bij de wereldwijde beweging van 100 toonaangevende bedrijven die hun activiteiten afstemmen op het meest ambitieuze doel van de Overeenkomst van Parijs, om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Wat nog belangrijker is: deze verplichting zal ons ertoe aanzetten om beter te begrijpen wat Science Based Targets betekent terwijl we de nodige expertise ontwikkelen. Zo kunnen we tools ontwikkelen op ons platform waarmee onze 60.000 klanten de uitstoot van broeikasgassen in 2020 kunnen verminderen.

FoSDA – Lid

De Future of Sustainable Data Alliance is de proactieve stem van het duurzame gegevensecosysteem.

French Tech Parity Pact – Ondertekenaar

In samenwerking met de ondernemingen in het Franse Tech 120-programma is het Parity Pact-initiatief gecreëerd om pariteit in de Franse tech-industrie te bevorderen.

+Ability Webinarserie: Geef een boost aan de capaciteit van uw bedrijf om te navigeren op het gebied van duurzaamheid in de toeleveringsketen.
Nu registreren
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu