CS3D en CSRD* Oplossing voor naleving van de waardeketen | EcoVadis Skip to content

CS3D en CSRD

Twee wetten, een oplossing voor due diligence en transparantie in de waardeketen

Main content

Het streven van de EU naar duurzaamheid verandert de spelregels voor bedrijven op het hele continent en de impact zal wereldwijd merkbaar zijn. De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) en Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eisen een ongekend gedetailleerde due diligence en openbaarmaking van de duurzaamheidsprestaties en -impact van de waardeketen.

De ambitie van de EU verhoogt de ESG-inzet

Een focus op uw waardeketen

Het gaat niet alleen om uw bedrijfsactiviteiten - CS3D en CSRD* vereisen dekking van brede mensenrechten- en milieucriteria in uw hele waardeketen.

Een lagere drempel dan u zou verwachten

De EU-richtlijnen zullen ook gevolgen hebben voor kleinere bedrijven - met minimaal 500 werknemers vallen u en veel van uw leveranciers onder de eerste faseringen.

Corporate overgangsplannen voor het klimaat

CS3D roept op tot afstemming op het Akkoord van Parijs, terwijl CSRD* vraagt om openbaarmaking van overgangsplannen om de 1,5 °C-doelstelling te halen.

Bestrafte passiviteit of wangedrag

Sancties en burgerlijke aansprakelijkheid voor schendingen van de CS3D-verplichtingen zijn opgenomen.

Tienduizenden bedrijven wereldwijd beïnvloeden

5000 +
bedrijven om due
diligence uit te voeren
in hun waardeketens
50000 +
bedrijven moeten elk jaar
publiekelijk rapporteren over hun
impact op mensenrechten en milieu

De weg naar naleving

15+ jaar ervaring, 500 getrainde analisten, meer dan 2 miljoen gescreende bedrijven en meer dan 250.000 duurzaamheidsscorecards, allemaal in één oplossing. Bereid u voor op naleving van CS3D en CSRD* met EcoVadis Sustainability Intelligence Suite:

Stap 1: Risico in kaart brengen

Scan uw leveranciersnetwerk in dagen (geen maanden!)

100% van de leveranciers
Stap 2: Prestaties beoordelen en begrijpen

Betrek geselecteerde leveranciers met slimme beoordelingen

Hoog risico, hoge uitgaven, kritieke leveranciers, enz.
Stap 3: Verbetering stimuleren

Leveranciers krijgen geprioriteerde begeleiding en een platform om te verbeteren en risico's te beperken

Leveranciers met geprioriteerde verbeterpunten
Stap 4: Uitgebreide rapportage 

Eenvoudige, krachtige rapportage met altijd-on 360-monitoring

Stap 1:
  • Met IQ Plus brengt u snel en contactloos uw toeleveringsketen in kaart als leidraad voor due diligence-stappen.
  • Gebruik Vitals om leveranciers te betrekken met een korte, gratis vragenlijst voor AI-verrijkte risicoprofielen.
Stap 2:
  • Voer gevalideerde duurzaamheidsbeoordelingen uit die zijn aangepast aan de materiële ESG-kwesties van leveranciers.
  • Leg de broeikasgasemissiegegevens van de toeleveringsketen vast via de Carbon Action Manager.
Stap 3:
  • Sluit prestatiehiaten door correctieve actieplannen te ontwikkelen voor uw zakenrelaties.
  • E-Learningplatform met meer dan 50 cursussen in negen talen om u en uw leveranciers te trainen in ESG-onderwerpen.
Stap 4:
  • Ingebouwde rapporten ter ondersteuning van de uitvoer voor CSRD* en meer.
  • Dashboardrapporten op maat, robuust genoeg om te voldoen aan de normen voor openbaarmaking.

Vertrouwd door 1.200+ inkoopteams wereldwijd

Verhalen van klanten

Artikel lezen
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu