Definitie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) | EcoVadis Skip to content

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)

Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vastgesteld en bestaan uit 17 afspraken die door 193 landen zijn gemaakt om 'vóór 2030 de wereld te veranderen'.

 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
 6. Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen.
 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.
 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.
 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Waarom is het belangrijk om SDG's te hebben?

Het uiteindelijke doel van SDG's is een betere wereld te bewerkstelligen, waarin duurzaamheid, veiligheid en gelijkheid de drijvende krachten achter zakelijke beslissingen zijn.

Investeerders zien dat bedrijven die SDG's gebruiken het initiatief nemen voor een duurzamere toekomst.

Klik hier om meer te lezen over de manier waarop de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN een positieve verandering in wereldwijde bedrijven teweegbrengen.

Hoe kunnen we SDG's in mijn bedrijf implementeren?

Het implementeren van SDG's in uw bedrijfspraktijken kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent. In het algemeen kunnen SDG's binnen uw bedrijf worden opgesteld door:

 • Het bepalen van prioriteiten door de waardeketen in kaart te brengen om impactgebieden aan te wijzen
 • Doelen stellen en KPI's bepalen
 • In het bedrijf en in alle functies duurzaamheidsdoelstellingen te integreren
 • Rapportage en communicatie van SDG-prestaties

Wat zijn enkele specifieke Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en hoe verhouden deze zich tot de EcoVadis-methodologie?

De EcoVadis Assessment integreert zich op een aantal manieren in de SDG's, zoals op het gebied van energieverbruik, afval, directe en indirecte broeikasgasemissies, letselpercentage en verloren-dagpercentage.

Hier volgen enkele relevante SDG-doelstellingen:

 • In 2030 de milieu-impact van steden per inwoner verminderen
 • In 2030 het wereldwijde tempo van de verbetering van de energie-efficiëntie verdubbelen
 • In 2030 het aandeel van hernieuwbare energie in het wereldwijde verbruik verhogen
 • Integratie van klimaatveranderingsmaatregelen in nationaal beleid, strategieën en planning
 • Verbetering van onderwijs, bewustwording en institutionele capaciteit inzake de bestrijding van klimaatverandering

Belangrijkste conclusies

 • De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn door de VN in het leven geroepen om 'de wereld te veranderen'.
 • Door zich te richten op SDG-gerelateerde resultaten kunnen investeerders niet alleen hun reputatie beschermen, maar ook bijdragen aan een wereldwijde toezegging om in elke sector de duurzaamheid en gelijkheid te vergroten.
 • De integratie van deze SGD's in EcoVadis Assessments helpt de individuele bedrijfsdoelstellingen af te stemmen op een wereldwijd initiatief voor een duurzame toekomst.
Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu