Australische Climate-Related Financial Disclosure (CRFD)

Drie dingen over de nieuwe Australische regelgeving voor klimaatrapportage
Onze inzichten in gebieden van informatieverschaffing waar bedrijven van op de hoogte moeten zijn

Het voorstel van de Australian Accounting Standards Board (AASB) is bedoeld om gestandaardiseerde, internationaal afgestemde klimaatgerelateerde informatie te implementeren voor grote beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen. Scope 1-, Scope 2- en Scope 3-inventarisaties moeten worden opgenomen in de rapportagevereisten, maar de openbaarmaking van Scope 3-emissies zou vereist zijn vanaf het tweede rapportagejaar. De algehele implementatie zal een geleidelijk proces zijn, met 2028 als het einde van de voorgestelde gefaseerde invoeringsperiode.

Gefaseerde implementatie en rapportagedrempels

Het nieuwe regime zal van toepassing zijn op entiteiten die verplicht zijn om te rapporteren onder Chapter 2M van de Corporations Act 2001 en ofwel de "controlerende bedrijven" zijn onder de NGER Act of voldoen aan de voorgeschreven omvangcriteria. De rapportagedrempels zullen in het begin relatief hoog zijn en na verloop van tijd dalen om een bredere groep entiteiten te omvatten.

2024/2025

Entiteiten die krachtens hoofdstuk 2M verslag moeten uitbrengen en aan ten minste twee van de volgende criteria voldoen:

  • Meer dan 500 medewerkers
  • Geconsolideerde bruto activa ter waarde van meer dan Aus$1 miljard
  • Geconsolideerde omzet van meer dan Aus$500 miljoen

2026/2027

Entiteiten die krachtens hoofdstuk 2M verslag moeten uitbrengen en aan ten minste twee van de volgende criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Geconsolideerde bruto activa ter waarde van meer dan Aus$500 miljoen
  • Geconsolideerde omzet van meer dan Aus$200 miljoen

2027/2028

Entiteiten die krachtens hoofdstuk 2M verslag moeten uitbrengen en aan ten minste twee van de volgende criteria voldoen:

  • Meer dan 100 medewerkers
  • Geconsolideerde bruto activa ter waarde van meer dan Aus$25 miljoen
  • Geconsolideerde omzet van meer dan Aus$50 miljoen

Wat nu?

Bedrijven die al rapporteren aan de hand van de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-Related Disclosures (TCFD) zouden zich in een goede positie moeten bevinden om aan de nieuwe vereisten te voldoen, maar de informatie die de AASB voorstelt zal meer gedetailleerde informatie vereisen. Bedrijven moeten nu actie ondernemen om kwantitatieve meetgegevens te integreren om de informatieverschaffing over het klimaat te vergemakkelijken, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op verdere ontwikkelingen, waaronder de aanstaande publicatie van de Australische rapportagevereisten.