Definitie van beoordeling van Corporate Social Responsibility | EcoVadis Skip to content

CSR beoordeling

auditbeheer voor toeleveringsketens
Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is een CSR-evaluatie?

Een CSR-evaluatie is een evaluatie van hoe goed een bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) heeft geïntegreerd. CSR is een businessmodel dat bedrijven stimuleert rekening te houden met milieu-, sociale en ethische kwesties in hun toeleveringsketens. Dankzij een CSR-beoordeling krijgt u meer inzicht in hoe uw bedrijf presteert vergeleken met andere organisaties in uw sector en kunt u waardevolle informatie delen met uw klanten en uw belanghebbenden.

De eerste stap is het verzamelen, analyseren en onderzoeken van alle relevante en belangrijke informatie over de diensten, producten, activiteiten en besluitvormingsprocessen van het bedrijf waar het bedrijf op dit moment staat met betrekking tot zijn activiteiten en het vinden van gebieden om CSR-kwesties aan te pakken. Een goede CSR-beoordeling moet de volgende informatie opleveren over het bedrijf dat op vier thema's is beoordeeld.

Vier CSR-thema's

De CSR-evaluatie laat de belangrijkste risico's en kansen zien waar een bedrijf mee te maken krijgt en geeft een grondige analyse van het volgende: Hoe effectief is de strategie van de onderneming om in te spelen op nieuwe kansen en problemen? Waar liggen de sterke punten van het bedrijf en welke punten in het kader van CSR zijn voor verbetering vatbaar? De antwoorden op deze vragen zijn erg waardevol voor uw belanghebbenden.

Lees meer over de criteria in onze Uitgebreide Methodologiegids

Waarom een CSR-beoordeling doen?

De meeste bedrijven hebben deze beoordelingen uitgevoerd op verzoek van hun klanten en belanghebbenden. Het gebrek aan informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt het lastig voor directies goedgeïnformeerde besluiten te nemen. Kennis vergaard op basis van de beoordeling kan voorkomen dat een bedrijf een beslissing neemt die in strijd is met het duurzaamheidsbeleid.

Bij veel grote bedrijven is CSR onderdeel van hun merkimago, waardoor duurzaamheid in de toeleveringsketen en sociale ethiek net zo belangrijk zijn als de producten die zij verkopen.

Hoe wordt de beoordeling uitgevoerd?

Een CSR-beoordeling bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

 1. Stel een CSR-leiderschapsteam samen;
 2. Ontwikkelen van een werkdefinitie van CSR;
 3. Wettelijke vereisten identificeren;
 4. Bedrijfsdocumenten, processen en activiteiten beoordelen;
 5. Identificeer en betrek de belangrijkste belanghebbenden.

Er zijn veel manieren om een beoordeling uit te voeren, maar wat zeker is, is dat de beoordeling een manier is om alle zakelijke activiteiten door een CSR-lens te bekijken. De EcoVadis Assessment and Rating Methodology analyseert informatie en distilleert deze in een scorekaart met een waardering op 0 tot 100 schaal. De methodologie is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • Gaat uit van bewijs;
 • Houdt rekening met de sector, het land en de omvang;
 • Maakt gebruik van verschillende bronnen;
 • Steunt op technologie;
 • Maakt gebruik van internationale CSR-deskundigen voor beoordelingen;
 • Zorgt voor traceerbaarheid en transparantie;
 • Steeft naar continue verbetering.

Heeft u een verzoek ontvangen van een klant om beoordeeld te worden op CSR-praktijken?

Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu