Definitie van sociale verantwoordelijkheid | EcoVadis Skip to content

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat betekent maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven wil zeggen dat bedrijven zich niet alleen bezighouden met het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde, maar ook handelen op een manier die gunstig is voor de samenleving.

Maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven bevorderen een beleid dat de samenleving verrijkt en tegelijkertijd de negatieve gevolgen vermindert die een bedrijf kan veroorzaken.

Soorten maatschappelijke verantwoordelijkheid

Corporate Social Responsibility kan in vier categorieën worden gedefinieerd:

 • Milieuverantwoordelijkheid heeft betrekking op maatregelen, waaronder de vermindering vervuiling, broeikasgassen, algemeen afval en verantwoord waterverbruik.
 • Filantropische verantwoordelijkheid is de praktijk van het teruggeven, of dat nu is aan liefdadigheidsorganisaties die rechtstreeks verband houden met relevante bedrijfspraktijken of aan non-profitorganisaties die misschien niets met de bedrijfspraktijken te maken hebben, maar toch een positieve verandering in de wereld teweegbrengen.
 • Economische verantwoordelijkheid is de praktijk waarbij een bedrijf al zijn financiële beslissingen en middelen inzet om een positieve invloed uit te oefenen op de samenleving als geheel.
 • Ethische verantwoordelijkheid is de praktijk waarbij de bedrijfsvoering eerlijk en ethisch is ten opzichte van werknemers, belanghebbenden, leveranciers, klanten en investeerders.

Maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven kunnen worden gedreven door moraal, ethiek of gewoon door de drang om de samenleving in haar geheel te verbeteren. Afhankelijk van de organisatie kan maatschappelijke verantwoordelijkheid verschillende vormen aannemen, hoewel het bijdragen aan een betere wereld uiteindelijk de belangrijkste drijfveer is.

Praktijken op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Afhankelijk van de organisatie, kan maatschappelijke verantwoordelijkheid verschillende vormen aannemen. Steeds meer bedrijven bekommeren zich over maatregelen die niet direct te maken hebben met de winstgevendheid.

Enkele voorbeelden van praktijken op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn:

 • Liefdadige donaties
 • CO2-voetafdruk verminderen
 • Duurzame inkoop toepassen
 • Pleiten voor een duurzame wetgevende macht
 • Diverse en inclusieve wervingspraktijken
 • Vrijwilligerswerk en iets teruggeven aan de samenleving
 • Investeren in andere maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven

Waarom is maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk voor bedrijven?

Investeerders, belanghebbenden en klanten krijgen steeds meer aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van corporate organisaties.

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat bedrijven in een gunstiger daglicht komen te staan bij aandeelhouders. Belangrijker nog is dat maatschappelijke verantwoordelijkheid organisaties helpt naar een duurzamere toekomst te leiden.

Belangrijkste conclusies

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid is de toezegging van bedrijven om op een manier te handelen die de samenleving ten goede komt
 • De vier categorieën van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn milieu-, filantropische, economische en ethische verantwoordelijkheid
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt steeds belangrijker voor investeerders en aandeelhouders die zich op een duurzamere toekomst richten

KLIK HIER voor meer informatie over de manier waarop Corporate Social Responsibility wordt beoordeeld met behulp van de EcoVadis Rating-methodologie

Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu