Terug naar de pagina met regelgevingen
Duitsland, EU | Met ingang van: 2023

Duitse zorgplichtwet op toeleveringsketens (LkSG)

Lieferkettengesetzes of LkSG vereist van bedrijven die hun hoofdvestiging in Duitsland hebben en die minstens 3.000 mensen in dienst hebben (vanaf januari 2024: 1.000 of meer) dat zij hun due diligence-maatregelen bekendmaken om de risico's van mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en te beperken. De wet heeft ook indirect gevolgen voor duizenden leveranciers van deze bedrijven, en niet alleen in Duitsland.

De bedrijven die binnen het toepassingsgebied van de wet vallen, zijn verplicht om:

  1. Regelmatig, minstens jaarlijks, risicoanalyses uitvoeren op het gebied van mensenrechten en milieu van hun activiteiten en die van hun directe (of in sommige gevallen indirecte) leveranciers
  2. Ad-hocrisicoanalyses uitvoeren voor indirecte leveranciers, waarvan vaststaat dat er sprake is van mensenrechtenschendingen en milieuschendingen

De wet is ontworpen om consequenties te hebben, ofwel: boetes voor niet-naleving die kunnen oplopen tot twee procent van de jaaromzet van een bedrijf. Het wordt echter vergezeld van een reeks richtlijnen van BAFA, het Duitse overheidsagentschap dat toezicht houdt op de implementatie van LkSG en gevestigde methodologische paden om aan de regels te voldoen.

Lees meer over hoe EcoVadis-oplossingen uw bedrijf kunnen ondersteunen met op LkSG afgestemde risicoanalyse en naleving.