Terug naar de pagina met regelgevingen
EU | Met ingang van: Vanaf 2024 voor het begrotingsjaar 2023

Corporate Sustainability Reporting Directive

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een cruciale hervorming van de regelgeving waartoe de Europese Commissie het initiatief heeft genomen om het landschap van de niet-financiële rapportage te verbeteren. Het breidt de bestaande richtlijn voor niet-financiële rapportage (NFRD) aanzienlijk uit door de scope ervan te vergroten, de rapportagevereisten aan te scherpen en duurzaamheid in corporate bestuur te integreren.

Op welke bedrijven heeft dit betrekking?

De CSRD heeft betrekking op een groot aantal bedrijven, bijna tien keer zoveel als het aantal bedrijven dat onder de NFRD valt. Het omvat ongeveer 50.000 bedrijven binnen de EU en nog eens 10.000 bedrijven met hoofdkantoor buiten de EU. Bovendien is de scope niet beperkt tot beursgenoteerde bedrijven. Entiteiten, ongeacht of ze individueel of als onderdeel van een geconsolideerde groep opereren, in verschillende categorieën kunnen aan deze rapportagevereisten onderworpen zijn.

Wanneer is rapportage vereist?

De rapportagetijdlijn verschilt per type entiteit. Entiteiten die geclassificeerd zijn als "grote ondernemingen" met beursgenoteerde aandelen op een door de EU gereguleerde markt en met meer dan 500 werknemers, en entiteiten die onder de NFRD vallen, moeten in 2024 rapporteren en de rapporten moeten in 2025 worden gepubliceerd. Alle andere grote bedrijven krijgen hun deadline voor rapportage in 2025 en de rapporten worden in 2026 gepubliceerd. De rapportagevereisten voor kleinere entiteiten zullen een jaar later ingaan, bedrijven met hoofdkantoor buiten de EU zullen in 2028 via hun EU-dochterondernemingen moeten rapporteren, met de publicatiedeadline in 2029.

Wat zijn de belangrijkste vereisten?

CSRD slaat een nieuwe weg in op het gebied van rapportagevereisten in vergelijking met de NFRD die deze vervangt en vele andere nationale normen tot nu toe. Centraal in deze vereisten staat het "dubbele-materialiteitsbeginsel". Het verplicht bedrijven om niet alleen de duurzaamheidsuitdagingen te erkennen die risico's voor hun bedrijfsvoering met zich meebrengen, maar ook de wereldwijde ecologische en maatschappelijke impact die door hun activiteiten wordt gegenereerd. De onderwerpen omvatten klimaatverandering en aanvullende milieuonderwerpen zoals vervuiling en biodiversiteit, sociale onderwerpen zoals eigen werknemers en werknemers in de waardeketen, en bestuursonderwerpen zoals bedrijfsethiek en betalings
praktijken.

Bedrijven moeten rapporteren in overeenstemming met de vereiste normen, afhankelijk van de locatie, omvang en sector van het bedrijf. Enkele van deze standaarden, zoals de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), zijn al afgerond, andere zijn nog in ontwikkeling.