Terug naar de pagina met regelgevingen
EU | Met ingang van: 2026

EU-richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD)

Wetsoverzichtje
Hier vindt u meer details voor uw aanpak

De EU-richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD of CS3D) vereist dat bedrijven veel transparanter zijn over hun impact op mensenrechten en milieu. De CSDDD is een verordening die is ontworpen om bedrijven te helpen duurzaamheidsrisico's van hun toeleveringsketens en inkoopactiviteiten te identificeren en te beperken.

De CSDDD is een begeleidende wet bij de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en een onderdeel van de Green Deal van de EU, de strategie van de Europese Unie om haar economie duurzamer te maken.

In 2024 wordt de CSDDD EU-wetgeving en deze moet uiterlijk in 2026 door de lidstaten zijn omgezet in nationale wetgeving. Op dat moment zal de CSDDD van toepassing zijn op een groep EU-bedrijven, om in 2029 een groot aantal niet-EU-bedrijven te omvatten.

De CSDDD geldt voor de volgende bedrijven:

  1. Groep 1 (vanaf 2026): EU-bedrijven met 500+ werknemers en meer dan € 150 miljoen netto-jaaromzet of -inkomsten
  2. Groep 2 (vanaf 2028): EU-bedrijven die actief zijn in sectoren met een grote impact (textiel, landbouw, winning van mineralen) die niet voldoen aan de drempels van groep 1, maar 250 of meer werknemers en een omzet van € 40 miljoen of meer hebben.
  3. Groep 3 (vanaf 2029): niet-EU bedrijven actief in het blok met een omzetdrempel die overeenkomt met groep 1, die is gegenereerd in de EU.
  4. Groep 4 (vanaf 2030): niet-EU-bedrijven die actief zijn in het blok met een omzetdrempel die overeenkomt met groep 2, die is gegenereerd in de EU.

De CSDDD vereist van bedrijven dat ze:

  1. Due diligence uitvoeren om werkelijke of potentiële gevolgen voor mensenrechten en het milieu in de hele waardeketen te identificeren
  2. Een actieplan opstellen om geïdentificeerde risico's in hun eigen activiteiten en toeleveringsketen te beperken
  3. Voortdurend de effectiviteit van due diligence-processen volgen
  4. Transparant zijn over hun due diligence-inspanningen
  5. Hun bedrijfsstrategie afstemmen op de 1,5°C-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs (groep 1 en groep 3)

Bent u klaar voor de CSDDD? Bekijk onze snapshot van de regelgeving. In deze gids helpen wij u te begrijpen wat de richtlijn voor uw bedrijf betekent, wat u moet doen en hoe u dat moet doen.