Definitie ESG | EcoVadis Skip to content

ESG

Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is investeren in milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG)?

Het begrip 'maatschappelijk verantwoord investeren' grijpt terug naar de jaren 60, toen financiële instellingen maatschappelijke en milieucriteria gingen toepassen om te bepalen in wie ze het best konden investeren. Het meer omvattende begrip ESG bestaat echter sinds 2005 en is pas in de laatste tien jaar gangbaar geworden.

Tegenwoordig worden ESG-beoordelingen gebruikt om de milieu-, maatschappelijke en bestuurspraktijken van een bedrijf te evalueren en zo transparantie te bieden aan investeerders, klanten en de algehele sector.

Wat is een ESG-beoordelingsscore?

Een ESG-beoordeling kan worden onderverdeeld in drie categorieën, die meestal met elkaar zijn verbonden:

Milieuscore

De milieuscore van een ESG-beoordeling heeft betrekking op factoren die op de natuurlijke omgeving van invloed zijn, zoals CO2-emissies, natuurlijke hulpbronnen, energie-efficiëntie, afvalbeheer en grondstoffenbronnen.

Factoren die de milieuscore negatief kunnen beïnvloeden zijn onverantwoord beheer van materialen en afval, giftige emissies en een gebrek aan duurzame grondstoffen.

Maatschappelijke score

De maatschappelijke score van een ESG-beoordeling wordt bepaald door klantentevredenheid, mensenrechten, arbeidsnormen, diversiteit en inclusiviteit, gegevensbeveiliging en privacy.

Bezwaar van belanghebbenden kan ontstaan uit controversiële bevoorrading en slechte arbeidsomstandigheden binnen de toeleveringsketen.

Score voor een goed ondernemingsbestuur

De score voor een goed ondernemingsbestuur in een ESG-beoordeling die de praktijken en normen van een bedrijf onderzoekt. Voor een hoge score voor een goed ondernemingsbestuur moet een bedrijf:

 • Zelfauditing toepassen
 • Consequent prestaties meten en evalueren
 • Betrekkingen met regelgevende instanties onderhouden
 • Risicomanagement in de praktijk brengen
 • Compensatie voor het bereiken van ESG-doelen

Investeerders willen bedrijven zien die een sterke bedrijfsethiek aan de dag leggen en transparantie bieden aan belanghebbenden, klanten en werknemers.

Hoe werkt de ESG-score?

De ESG-score wordt bepaald door de gegevens over het onderwerp te verzamelen en de kwesties tegen een standaardschaal af te wegen.

De EcoVadis ESG-score onderzoekt de prestaties van een bedrijf aan de hand van verschillende thema's, waarbij rekening wordt gehouden met emissies, mensenrechten, duurzaamheid van inkoop en meer.

Hoe kan de ESG-score worden verbeterd?

Wanneer een ESG-score te laag is, begint het verbeteren van de score met een audit van de bedrijfspraktijken en het vaststellen van verbeterpunten, zoals:

 • Niet-duurzame inkooppraktijken
 • Mensenrechten en arbeidsovertredingen
 • Inbreuken op gegevens en beveiliging
 • Verontreiniging en afval

Het verbeteren van de ESG-score kan op een aantal manieren worden aangepakt, afhankelijk van waar de score tekortschiet.

EcoVadis Ratings zijn wetenschappelijk onderbouwd en afgestemd op ruim 200 sectorcategorieën, 160 landen en bedrijven van elke omvang. Ze hebben betrekking op vier duurzaamheidsthema's: Milieu, Arbeids- & Mensenrechten, Ethiek en Duurzame Inkoop.

Het verbeteren van uw ESG-score kan door middel van:

 • Volledig begrip van uw ESG-beoordeling
 • Afstemming op wereldwijde en regelgevende kaders
 • Evalueren van arbeidsmanagement en -praktijken
 • Verminderen van afval en uitbannen van emissies
 • De implementatie van initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit
 • De verbetering van Veiligheid & Gezondheid

Waarom is ESG-investering belangrijk?

Investeerders hechten meer belang aan niet-financiële factoren als het gaat om het analytische proces om risico's en potentiële ruimte voor groei te identificeren.

Met een ESG-score kan worden bepaald waar een bedrijf staat wat betreft zijn milieu-, maatschappelijke en bestuurspraktijken. Deze kunnen indicatief zijn voor de bedrijfsactiviteiten die risico's meebrengen voor investeerders, klanten en de wereldwijde gemeenschap.

Belangrijkste conclusies

 • ESG-beoordelingen helpen investeerders om de risico's binnen een toeleveringsketen te evalueren, maar ook om verbeterpunten aan te wijzen.
 • Een goede ESG-beoordeling is voor investeerders, klanten en werknemers een snelle en gestandaardiseerde manier om te peilen waar een bedrijf staat op het gebied van milieu-, maatschappelijke en bestuurspraktijken.

KLIK HIER voor meer informatie over ESG en de EcoVadis Rating-methodologie

Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu