Definitie van duurzame inkoop | EcoVadis Skip to content

Duurzame Inkoop

definitie van duurzame inkoop
Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is duurzame inkoop?

Duurzame inkoop heeft betrekking op de integratie van beginselen op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR) in uw inkoopprocessen en -beslissingen van uw bedrijf. Het is belangrijk dat deze blijven voldoen aan de eisen van uw belanghebbenden.

Bij duurzame inkoop worden specificaties, eisen en criteria geïntegreerd die verenigbaar zijn met de bescherming van het milieu en de samenleving als geheel. Het heeft ook betrekking op andere zaken, zoals kinderarbeid of stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Inzet voor duurzame inkoop ligt aan de basis van de organisatiewaarden op het gebied van duurzaamheid, en is onderdeel van alle onderdelen van de product- en dienstencyclus. De beste manier om de duurzame inkoop en investeringen van uw bedrijf in de toekomst te bewijzen, is door een duurzaam beleid te implementeren dat de levensvatbaarheid op de lange termijn vergroot.

Het beleid en de strategieën voor duurzame inkoop zijn gebaseerd op de noodzaak om zich in de toekomst vooral te bewijzen aan de hand van de schaarste van het aanbod, het vermogen om aan de vraag van opkomende markten te voldoen, de druk die wordt uitgeoefend door de kosten en het vermogen om kosten te verlagen door middel van een vermindering van het energieverbruik en van de hoeveelheid afval.

Duurzame inkoop kan bedrijven helpen hun merkreputatie te beschermen, omdat zij hierdoor gedegen risicomanagement moeten ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij problematische leveranciers in kaart brengen en zwakke plekken ontdekken in hun toeleveringsketen, die mogelijk uitgroeien tot schandalen of negatieve publiciteit. Tot slot biedt duurzame inkoop kansen voor merkdifferentiatie, omdat het bedrijven aanzet tot de ontwikkeling van meer innovatieve en duurzame producten.

Een business case bouwen voor duurzame
  bevoorrading: een 5-stappengids

Drijfveren voor duurzame inkoop

 • Kostenbesparing: Verminderingen van de totale eigendomskosten worden in verband gebracht met lagere energiekosten, overspecificatie, minder verbruik en lagere sociale en milieukosten.
 • Risicoreductie: Financiële impact op de merkwaarde van slechte leverancierspraktijken zoals kinderarbeid of lokale vervuiling en de economische kosten van duurzame inkoopverstoringen zoals niet-naleving van milieuregelgeving.
 • Omzetgroei: Extra inkomsten door nieuwe milieuvriendelijke producten en diensten, prijspremies of inkomsten uit recyclingprogramma's.

Waarom kiezen voor duurzame inkoop?

 • 15-30% meetbare stijging van de merkwaarde: Duurzame inkooppraktijken resulteren in merkwaarde (bron: World Economic Forum: Beyond Sustainable Procurement)
 • 90% heeft lagere kapitaalkosten: 90% van de studies tonen aan dat effectieve duurzaamheidsnormen de kapitaalkosten van bedrijven verlagen (bron: Oxford/Arabesque)
 • 9-16% duurzame inkoopkostenreductie: Duurzame inkooppraktijken kunnen de inkoopkosten met 9-16% doen dalen (bron: World Economic Forum: Beyond Sustainable Procurement)

Voordelen van duurzame inkoop:

 • Minimaliseert risico's in de bedrijfsvoering van een bedrijf;
 • Stelt bedrijven in staat de milieu- en sociale wetgeving na te leven;
 • Versterkt merkperceptie bij de consument;
 • Houdt de kosten onder controle door een bredere benadering van de kosten van een heel leven te hanteren;
 • Creëert markten voor nieuwe producten en diensten;
 • Vermindert de hoeveelheid afval en verbetert de hulpbronnenefficiëntie;
 • Biedt concurrentievoordeel op de wereldmarkt;
 • Vergemakkelijkt de toegang tot kapitaal en verhoogt de waardering.

Ontdek hoe EcoVadis kan helpen met duurzame inkooppraktijken en -uitdagingen

+Ability Webinarserie: Geef een boost aan de capaciteit van uw bedrijf om te navigeren op het gebied van duurzaamheid in de toeleveringsketen.
Nu registreren
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu