Definitie van Corporate Social Responsibility | EcoVadis Skip to content

Corporate Social Responsibility

maatschappelijk verantwoord ondernemen
Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Corporate Social Responsibility (CSR) is een bedrijfsactiviteit die de impact meet van de activiteiten van een organisatie op de maatschappij en het milieu. Dat wordt bereikt door transparant en ethisch gedrag dat:

 • Bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, met inbegrip van de gezondheid en het welzijn van de samenleving
 • Rekening houdt met de verwachtingen van belanghebbenden en klanten;
 • Geldende wetgeving naleeft en aansluit op internationale normen.
 • Voor de gehele organisatie geldt en terug te zien is in relaties met externe belanghebbenden.

De Six Core Subjects in kaart gebracht door ISO 26000:

 • Mensenrechten
 • Arbeidspraktijken
 • Milieu
 • Eerlijke bedrijfsvoering
 • Consumentenzaken
 • Betrokkenheid en ontwikkeling van de gemeenschap

CSR gaat hand in hand met duurzame werving en helpt bij:

 • De bescherming van mensenrechten, zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt blootgesteld aan misbruik en tracht alle vormen van dwangarbeid te elimineren;
 • Bevordering van gelijkheid en uitbanning van discriminatie op het gebied van werkgelegenheid;
 • Het bepalen van verantwoordelijkheid voor alle milieueffecten van uw bedrijf;
 • De implementatie van ethische handelspraktijken, met inbegrip van anticorruptiemaatregelen, verantwoorde marketing en klokkenluidersmechanismen;
 • Het omarmen van transparantie en rapportage op het gebied van de voortgang die uw bedrijf maakt in het kader van CSR;
 • De uitbreiding van deze verantwoordelijkheid tot uw toeleveringsketen en de zorg voor het feit dat deze beginselen worden nageleefd door uw leveranciers, partners, distributeurs en andere derden.

CSR-thema's en -criteria

EcoVadis definieert de reikwijdte van maatschappelijk verantwoord ondernemen
zoals die de volgende thema's omvat:

Lees meer over de criteria in onze Uitgebreide Methodologiegids

Hoe kunt u CSR implementeren?

 • Als eerste zet u een CSR-managementsysteem op door het noodzakelijke beleid op te stellen, alsmede operationele actieplannen en rapportagemechanismen voor activiteiten die alle CSR-thema's omspannen. Het is belangrijk dat dit beleid wordt opgesteld, de geschikte informatiebronnen voor de implementatie bevat en de juiste KPI's heeft waarop de voortgang en de rapportage van resultaten gebaseerd wordt.
 • Vervolgens moet u de steun van uw directie krijgen om het beleid met iedereen binnen uw bedrijf te delen.
 • Daarna wijst u een CSR-expert met beslissingsbevoegdheid aan als verantwoordelijke voor het beheer, de ontwikkeling en implementatie van het beleid.
 • Vervolgens besteedt u tijd aan de ontwikkeling van relaties met alle belanghebbenden (aandeelhouders, medewerkers, niet-gouvernementele organisaties, partners, klanten, enz.).
 • Tot slot integreert u dit beleid in reguliere rapportagecycli en -kanalen.

Voordelen van de succesvolle implementatie van CSR:

 • Betere anticipatie en beter risicomanagement;
 • Verbeterd beheer van de reputatie en het merkimago;
 • Marktpositie, verbetering van de innovatie en het concurrentievermogen;
 • Besparingen op operationele kosten;
 • Verbeterd vermogen om effectieve en efficiënte toeleveringsketenrelaties aan te trekken en op te bouwen;
 • Betere betrekkingen met de regelgevende instanties en naleving van de milieu- en sociale wetgeving.

De EcoVadis Assessment and Scorecard zal uw bedrijf diepgaand inzicht bieden in het managementsysteem, de sterke punten en punten die voor verbetering vatbaar zijn.

Wilt u een gratis consultatie ontvangen over duurzame inkoop?

+Ability Webinarserie: Geef een boost aan de capaciteit van uw bedrijf om te navigeren op het gebied van duurzaamheid in de toeleveringsketen.
Nu registreren
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu