Definitie van de gedragscode voor leveranciers | EcoVadis Skip to content

Gedragscode voor leveranciers

gedragscode voor leveranciers
Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is een gedragscode voor leveranciers?

Een gedragscode voor leveranciers wordt opgesteld om ervoor te zorgen dat de leveranciers van een bedrijf zich houden aan de standaarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, eerlijke en respectvolle omgang met medewerkers en ethische praktijken. Een gedragscode voor leveranciers bevat onder andere:

 • Arbeidspraktijk en normen: Dit omvat naleving van wetten inzake kinderarbeid, anti-discriminatiepraktijken, gezondheids- en veiligheidsstandaarden, arbeidsomstandigheden, werktijden, compensatie, recht op vereniging en vrij gekozen arbeid.
 • Milieubeleid: Hierbij wordt rekening gehouden met het gebruik van producten en materialen, evenals transporttechnologie.
 • Ethiek: Deze componenten zijn aanwezig om anticorruptiemaatregelen vast te stellen, eerlijke bedrijfspraktijken na te leven en partnerrelaties te beheren (bijvoorbeeld 'upstream' in de toeleveringsketen).
 • Evaluatie en documentatiebeleid: Beschrijft hoe de componenten worden bijgehouden en beoordeeld.

Hoe u uw gedragscode voor leveranciers kunt ontwikkelen

1. Beoordeel de risico's in uw toeleveringsketen:

 • Waar komen uw gefabriceerde producten vandaan?
 • Hoe is de handhaving van het milieu- en arbeidsrecht in die landen?
 • Zijn de productiemethoden in strijd met de milieu-, sociale en ethische doelstellingen van uw bedrijf?

2. Bespreek en overleg met uw leveranciers en andere bedrijven in uw branche

Als uw leveranciers met klanten werken die al een gedragscode hebben geïmplementeerd, is het handig vergelijkbare terminologie en processen te gebruiken.

3. Zoek naar voorbeelden die gebaseerd zijn op initiatieven of normen uit de sector. 

Veel sectoren en sociaal verantwoorde bedrijven hebben al initiatieven genomen om een reeks standaarden aan te maken rondom de gedragscode voor leveranciers die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen praktijken. Voorbeelden hiervan zijn het Ethical Trading Initiative, de Fair Labor Association en de Electronic Industry Citizen Coalition.

Internationale arbeids- en milieunormen

De volgende internationale milieu- en arbeidsnormen vormen de basis van veel gedragscodes voor leveranciers. Een bedrijf kan ervoor kiezen om deze normen te gebruiken als richtlijnen in hun eigen gedragscode voor leveranciers of om ervoor te zorgen dat hun leveranciers zich aan deze specifieke normen houden:

Arbeidsnormen

Milieu- en sociale normen

 • ISO 14000 : Een reeks internationale vrijwillige normen en richtlijnen met betrekking tot milieubeheersystemen, eco-labeling, milieuaudits, evaluatie van milieuprestaties, milieuaspecten in productnormen en levenscyclusanalyses.
 • SA 8000: Een internationale standaard om te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden, ter voorkoming van kinderarbeid en dwangarbeid, en ter garantie van veiligheid en gezondheid op de werkplek, evenals vrijheid van vereniging, het recht op collectieve onderhandelingen, antidiscriminatie, discipline, beloning, werktijden en HR-managementsystemen.

Controlebenadering

Het controleren van de gedragscode voor leveranciers van uw bedrijf is een multi-stakeholder initiatief dat het volgende zou moeten bevatten:

 • Nieuwe tools waarmee inzicht wordt verworven in de prestatie van een leverancier op de genoemde onderwerpen. Het kan gaan om beoordelingen en scores zoals door EcoVadis aangeboden.
 • Nieuwe processen in inkoop- en toeleveringsketenbeheer maatregelen te integreren in de aankoopbeslissingen.
 • Commerciële handhavingsmechanismen zoals contractclausules en het in aanmerking komen voor beloningsincentives zoals preferred supplier of key supplier statusprogramma's.
 • Inspanningen van het management om medewerkers en leveranciers te trainen in de gedragscode en de implicaties daarvan voor uw bedrijf.

Voordelen van een gedragscode voor leveranciers

 • Door het opstellen van een gedragscode voor leveranciers stelt u duidelijke verwachtingen aan leveranciers op een manier die zij kunnen raadplegen en waarmee zij in contact kunnen treden.
 • Een gedragscode voor leveranciers helpt de merkreputatie van een bedrijf hoog te houden in het geval van een incident aan de kant van de leverancier.
 • Een gedragscode voor leveranciers is erg belangrijk als uw bedrijf materialen en producten betrekt uit landen waar de handhaving van het milieu- en arbeidsrecht ontbreekt of niet goed gehandhaafd wordt.
Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu