Definitie van duurzaamheidsverslag | EcoVadis Skip to content

Duurzaamheidsrapportage

duurzaamheidsverslag
Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is duurzaamheidsrapportage?

Door middel van duurzame rapportage communiceren bedrijven over hun prestaties en de impact die zij maken op het gebied van een breed scala aan duurzaamheidsthema's, variërend van milieu-, sociale en governanceparameters. Het stelt bedrijven in staat transparanter te zijn over de risico's die ze lopen en kansen die ze krijgen. Daarnaast krijgen belanghebbenden meer inzicht in hun prestaties die verder gaan dan de winstcijfers.

Het opbouwen en behouden van vertrouwen in bedrijven en overheden is van fundamenteel belang voor het creëren van een duurzame wereldeconomie en een bloeiende wereld. Elke dag worden er beslissingen genomen door bedrijven en overheden die directe gevolgen hebben voor hun belanghebbenden, zoals beslissingen die gevolgen hebben voor financiële instellingen, arbeidsorganisaties, het maatschappelijk middenveld, burgers en het vertrouwen dat zij in hen hebben. Deze beslissingen zijn zelden gebaseerd op alleen financiële informatie en houden vaak rekening met risico's en kansen die voortkomen uit verschillende korte- en langetermijnfactoren. Duurzaamheidthema's worden steeds vaker geïntegreerd in deze besluitvormingsprocessen.

Naarmate bedrijven over de hele wereld steeds vaker duurzaamheidsrapportages opstellen, is een aantal normen ontstaan die een breed scala van belanghebbenden in staat stellen duurzaamheidsrapportages effectiever te beoordelen en te vergelijken. De Global Reporting Initiative Standards vormen het breedst geïmplementeerde kader. Het is gerelateerd aan andere vormen van niet-financiële rapportage, waaronder triple bottom line rapportage en corporate social responsibility (CSR) rapportage.

Belanghebbenden spelen een cruciale rol in het identificeren van niet-financiële risico's en kansen voor organisaties. De transparantie die voortkomt uit het betrekken van verschillende belanghebbenden bij de besluitvorming leidt niet alleen tot betere beslissingen, het ligt ook ten grondslag aan vertrouwen in bedrijven.

Bestuurders

Betere reputatie:
Uit een onderzoek in 2011 naar de bedrijfsreputatie bleek dat het vergroten van de transparantie en het rapporteren van positieve daden de twee belangrijkste manieren waren om het vertrouwen van het publiek in het bedrijfsleven op te bouwen. Uit het onderzoek van 2013 van het Boston College Center for Corporate Citizenship en EY bleek dat meer dan 50% van de respondenten die duurzaamheidsrapporten uitgeven, aangeven dat deze rapporten hebben bijgedragen aan een betere reputatie van het bedrijf.

Voldoen aan de verwachtingen van de medewerkers:
Medewerkers zijn een vitaal publiek voor de rapportage over duurzaamheid. Zij zijn het primaire publiek voor de presentatie van de rapportage, omdat het bijdraagt aan een verhoging van het behoud en de loyaliteit van de medewerkers. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op het personeel als geheel, wat uiteindelijk leidt tot betere bedrijfsprestaties.

Betere toegang tot kapitaal:
Rapportagebedrijven scoren hoog op het gebied van duurzaamheid en hebben Kaplan-Zingales Index-scores die 0,6 lager zijn dan de scores voor bedrijven met een lage duurzaamheid. Dit betekent minder kapitaalrestricties.

Verhoogde efficiëntie en afvalvermindering:
Dankzij rapportage over duurzaamheid kunnen bedrijven besluitvormingsprocessen efficiënter maken en de risico's waaraan hun toeleveringsketens zijn blootgesteld, verminderen. Dit proces leidt tot de vermindering van afval en aanzienlijke kostenbesparingen.

Voordelen van duurzaamheidsrapportage:

  • Verschaft meer inzicht in risico's en kansen;
  • Benadrukt het verband tussen financiële en niet-financiële prestaties;
  • Beïnvloedt langetermijnmanagementstrategie, -beleid en bedrijfsplannen;
  • Stroomlijnt processen, verlaagt kosten en verbetert van de efficiëntie;
  • Benchmarkt en beoordeelt duurzaamheidsprestaties met betrekking tot wetten, normen, codes, prestatienormen en vrijwillige initiatieven;
  • Helpt bedrijven voorkomen dat mislukkingen op het gebied van het milieu, de maatschappij en het bestuur openbaar gemaakt worden;
  • Maakt de vergelijking van de prestaties intern, en tussen organisaties en sectoren mogelijk.

Externe voordelen kunnen onder meer zijn:

  • De negatieve gevolgen voor het milieu, de maatschappij en het bestuur verzachten, waardoor de reputatie en merkloyaliteit verbeteren;
  • Externe belanghebbenden in staat stellen de werkelijke waarde van de organisatie, naast materiële en immateriële activa, te begrijpen
  • Het aantonen van de invloed van de organisatie op en de invloed van de verwachtingen over duurzame ontwikkeling.

Voorbeelden van duurzaamheidsrapportages

Hier is een verzameling van duurzaamheidsrapportages van verschillende bedrijven en organisaties binnen verschillende sectoren en branches:

Hebt u hulp nodig met het meten van en rapporteren over duurzaamheid binnen uw toeleveringsketen?

Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu