Definitie van duurzame bevoorrading | EcoVadis Skip to content

Duurzame inkoop

duurzame bevoorrading
Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is duurzame werving?

Duurzame werving is de integratie van sociale, ethische en milieuprestatiefactoren in het selectieproces van leveranciers.

Duurzame werving (Sustainable Sourcing) is voor alle branches van essentieel belang. Aangezien de toeleveringsketens zich wereldwijd blijven uitbreiden naar ontwikkelingslanden die op zoek zijn naar lagere kosten en een grotere productiecapaciteit, waardoor bedrijven aan een nog breder scala van risico's worden blootgesteld. Deze risico's omvatten de mogelijkheid van onderbreking van de bevoorrading, de volatiliteit van de kosten, het risico op reputatieschade en uitdagingen op het gebied van naleving van de lokale wet- en regelgeving. Bedrijven moeten voldoen aan de groeiende verwachtingen van belanghebbenden (klanten, aandeelhouders, werknemers, niet-gouvernementele organisaties, brancheorganisaties, vakbonden, overheidswaarnemers, enz.) en verantwoordelijkheid nemen voor de milieu-, sociale en ethische praktijken van hun leveranciers. Daarom moeten bedrijven duurzame werving steeds vaker toepassen binnen het beheerproces van hun inkoop en toeleveringsketen. Zo krijgen zij meer inzicht in en kunnen ze beter inspelen op risico's. Tegelijkertijd biedt duurzame inkoop kansen.

Het uiteindelijke doel van duurzame werving is het opbouwen van sterke, langdurige relaties met leveranciers. Prestatieverbetering op het gebied van milieu, maar ook op sociale en ethische kwesties is van essentieel belang voor de ontwikkeling van dergelijke relaties. Het werken hieraan is een verlengstuk geworden van de inzet van een bedrijf voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt als zodanig een belangrijk onderdeel van de totale bedrijfsstructuur en het bedrijfsmodel. Effectief beheer van de toeleveringsketen kan een concurrentievoordeel voor bedrijven bevorderen en opbouwen, met name in sectoren als voedsel en kleding waar de productie voornamelijk wordt uitbesteed.

Een business case bouwen voor duurzame
    bevoorrading: een 5-stappengids

Grondbeginselen

1: Ontwikkel en integreer duurzame beleidsregels in het selectieproces voor leveranciers
Normaal gesproken ontwikkelt degene die verantwoordelijk is voor inkoop een visie die aansluit op het beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vervolgens wordt specifiek inkoopbeleid ontwikkeld op basis waarvan waarden op het gebied van duurzaamheid worden geïntegreerd in verschillende processen en criteria inzake de selectie en het beheer van leveranciers.

2: Stel en communiceer duidelijke verwachtingen voor leveranciers

Een bedrijf moet verwachtingen duidelijk formuleren alvorens een relatie aan te gaan met een leverancier. Deze worden meestal vastgelegd in een gedragscode, maar ook in contracten, de interactie en de communicatie met leveranciers (zoals RFx-templates).

3: Integratie in de aankooppraktijk
Zorg voor de visie, training en tools voor inkopers om duurzame werving te integreren in hun zakelijke activiteiten en aankoopbeslissingen. Dit kan bestaan uit training in nieuwe software, CSR en verantwoord ondernemen, en een bijgewerkt managementplan. Interne veranderingsmanagementprogramma's brengen de impact van hun aankoopbeslissingen op het niveau van de fabriek aan de zakelijke inkopers over en bevorderen de samenwerking tussen de zakelijke inkopers, het verkoopteam van de leveranciers en de productie-eenheden bij het plannen van de productieschema's.

4: Educatie en ondersteuning van leveranciers bij het vaststellen van hun eigen bedrijfsnormen
Als onderdeel van het proces moeten bedrijven leveranciers aanmoedigen om zelf verantwoorde praktijken te ontwikkelen. Leveranciers bijbrengen welke voordelen verantwoord ondernemen heeft voor bedrijven en de samenleving, betreft onderwerpen als productiviteit, kwaliteit, steun en betrokkenheid van de maatschappij, werving en selectie, personeelsverloop en contractverlenging. Tot slot is het belangrijk samen te werken met leveranciers bij het structureren van doelstellingen voor hun verantwoordelijke bedrijfsprestaties.

5: Voortdurende monitoring van de CSR-prestaties van leveranciers
Voortdurende monitoring en het gebruik van beoordelingen en audits zijn essentieel om de milieu- en sociale prestaties van hun leveranciers op peil te houden. Het gebruik van meerdere gegevensbronnen en input van belanghebbenden is van vitaal belang om een evenwichtig en grondig beeld te ontwikkelen van hun prestaties in de loop van de tijd. Bedrijven kunnen hun programma mogelijk sterk versnellen en kosten besparen door te zoeken naar verwante initiatieven in hun industriesector, waaraan ze kunnen samenwerken met hun collega's om gemeenschappelijke benaderingen te ontwikkelen voor het beoordelen en monitoren van leveranciers.

6: Beheer de verwachtingen van de belanghebbenden en rapportage over de praktijken
Transparantie is de laatste stap in het opbouwen en behouden van het vertrouwen van de belanghebbenden. Het programma moet informatie over de prestaties van leveranciers opleveren die kan worden opgenomen in jaarlijkse CSR-verslagen.

Vooruitgang

Duurzame werving ligt ten grondslag aan groei, mits effectief geïmplementeerd. Om zich te ontwikkelen, moet een bedrijf:

  • De basisfeiten over de sociale en milieuwetgeving in de productielanden van potentiële leveranciers controleren;
  • Het niveau van de handhaving in deze landen onderzoeken om de productierisico's te beoordelen;
  • Controleren of potentiële leveranciers in aanmerking komen voor een onafhankelijke certificering van conformiteit met erkende sociale en milieunormen;
  • Verwachtingen met betrekking tot leveranciers duidelijk definiëren en duidelijk maken dat naleving van alle wetten minimaal vereist is;
  • Potentiële risicogebieden met leveranciers onderzoeken en afspraken maken over het gewenste prestatieniveau. Gebruik indien nodig een gedragscode voor leveranciers als benchmark voor naleving en neem de eisen van leveranciers op in commerciële contracten;
  • Inkopers bewust maken van de impact die hun inkooppraktijken kunnen hebben op de productie op fabrieksniveau;
  • De faciliteiten en praktijken van de leveranciers evalueren, onder meer door middel van onafhankelijk toezicht, of door het organiseren van bezoeken ter plaatse en gesprekken met de werknemers;
  • Leren over sectorale initiatieven die het uitvoeren van beoordelingen en het verstrekken van informatie en opleiding aan leveranciers over verantwoorde bedrijfspraktijken kunnen ondersteunen.

Hoe bedrijven groeien met hun programma's voor duurzame werving

Hebt u hulp nodig met uw duurzame wervingsmethoden en -uitdagingen?

Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu