Terug naar de pagina met regelgevingen
Verenigde Staten, Noord-Amerika | Ingangsdatum: 2026

California Climate Corporate Data Accountability Act (SB 253)

SB 253 is in oktober 2023 in de wet opgenomen en verplicht bedrijven die zaken doen in Californië en een totale jaaromzet van meer dan $ 1 miljard hebben om jaarlijks hun uitstoot van broeikasgassen te rapporteren, in overeenstemming met de normen en richtlijnen van het Greenhouse Gas (GHG)-protocol. In het kader van het beleid moeten bedrijven hun volledige koolstofinventarissen rapporteren, inclusief Scope 3-emissies.

Wat zijn de vereisten?

Bedrijven moeten in 2026 over hun directe emissies uit 2025 rapporteren (scope 1 en scope 2) en in 2027 over hun scope 3-emissies uit 2026 rapporteren. Ze moeten externe, onafhankelijke auditors inhuren om hun openbaarmakingen te controleren, anders worden ze als onvolledig beschouwd. Ze moeten ook rapporten indienen op een aanstaand digitaal platform, waardoor deze informatie openbaar beschikbaar wordt. Als bedrijven al dan niet onbewust hun scope-emissies verkeerd rapporteren, kunnen ze worden bestraft met een boete van maximaal $ 500.000. Scope 3-emissies kunnen echter onder een vrijstelling worden verstrekt, omdat het moeilijk is om de volledige emissies van de waardeketen te berekenen.

Andere wetsvoorstellen uit Californië

Naast SB 253 hebben de Californische Assemblee en Senaat SB 261 aangenomen, oftewel de Climate-Related Financial Risk Act. Dit wetsvoorstel verplicht bedrijven met een omzet van meer dan $ 500 miljoen om te rapporteren over hun klimaatrisico's.