Juridische kennisgeving - Gegevensbescherming (prospectie) | EcoVadis Skip to content

Juridische kennisgeving - Gegevensbescherming (prospectie)

Main content

Customer onboarding en CSR-beoordelingsverzoek

Als u deelneemt aan een CSR-beoordelingsproces is de volgende juridische kennisgeving van toepassing:

https://support.ecovadis.com/hc/en-us/articles/115003531211-Legal-notice-Data-protection-Sustainability-assessment

Als u niet deelneemt aan het CSR-beoordelingsproces, worden uw gegevens gedurende 3 jaar bewaard nadat u voor het laatst voor prospectie contact heeft opgenomen met EcoVadis. De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op de legitieme belangen van EcoVadis, zoals beschreven in artikel 6.1 f) van de AVG. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het verkoop- en marketingteam.

Persoonsgegevens die aan EcoVadis worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan dochterondernemingen van EcoVadis die zich buiten de Europese Unie bevinden: EcoVadis (Mauritius) Ltd., EcoVadis (USA) Inc., EcoVadis (Hong Kong) Ltd., EcoVadis Tunisia SARL, EcoVadis Canada Ltd. en EcoVadis Japan K.K en eventuele andere dochterondernemingen die in de toekomst worden opgericht.

Ter beveiliging wordt de overdracht gecontroleerd door (verwerkingsverantwoordelijke - verwerkingsverantwoordelijke) Standaardcontractclausules tussen EcoVadis SAS (Frankrijk) en haar dochterondernemingen, als het land zelf geen adequaat beschermingsniveau hanteert.

EcoVadis maakt voor de verwerking gebruik van leveranciers (verwerkers) die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Als veiligheidsmaatregel heeft EcoVadis Standaardcontractclausules ondertekend met deze aanbieders. Ga voor meer informatie naar ons Trust Center: https://www.ecovadis.com/trust-center

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en u hebt het recht om een export van uw gegevens te ontvangen. Neem hiervoor contact met ons op via support.ecovadis.com

Hier vindt u meer informatie over gegevensbescherming: https://www.ecovadis.com/legal-notice/

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit CNIL, 3 Place de Fontenoy, 75007 Parijs als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft, in strijd is met de verordening.

Als u zich zorgen maakt over de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw gegevensbeschermingsrechten, kunt u contact met ons opnemen: EcoVadis SAS, Data Protection Officer, 43 Avenue de la Grande Armée, 75116 Parijs, Frankrijk. E-mail: dpo@ecovadis.com

Websiteformulieren/Nieuwsbriefabonnement

De informatie die wordt verzameld via onze websiteformulieren of nieuwsbriefabonnementen wordt opgeslagen in een database voor klantenonderzoek. Deze worden 3 jaar lang bewaard nadat de klant voor het laatst contact heeft opgenomen met EcoVadis. Deze zijn alleen bedoeld voor toegang door het verkoop- en marketingteam. De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op de legitieme belangen van EcoVadis, zoals beschreven in artikel 6.1 f) van de AVG. Persoonsgegevens die aan EcoVadis worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan dochterondernemingen van EcoVadis die zich buiten de Europese Unie bevinden: EcoVadis (Mauritius) Ltd., EcoVadis (USA) Inc., EcoVadis (Hong Kong) Ltd., EcoVadis Tunisia SARL, EcoVadis Canada Ltd. en EcoVadis Japan K.K en eventuele andere dochterondernemingen die in de toekomst worden opgericht.

Ter beveiliging wordt de overdracht gecontroleerd door (verwerkingsverantwoordelijke - verwerkingsverantwoordelijke) Standaardcontractclausules tussen EcoVadis SAS (Frankrijk) en haar dochterondernemingen, als het land zelf geen adequaat beschermingsniveau hanteert.

EcoVadis maakt voor de verwerking gebruik van leveranciers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Als veiligheidsmaatregel heeft EcoVadis Standaardcontractclausules ondertekend met deze aanbieders.  Ga voor meer informatie naar ons Trust Center: https://www.ecovadis.com/trust-center

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking evenals tegen - overdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op met marketing@ecovadis.com

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft in strijd is met de verordening.

Als u zich zorgen maakt over de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw gegevensbeschermingsrechten, kunt u contact met ons opnemen: EcoVadis SAS, Data Protection Officer, 43 Avenue de la Grande Armée, 75116 Parijs, Frankrijk. E-mail: dpo@ecovadis.com

Andere bronnen voor het prospecteren van e-mails

EcoVadis heeft uw gegevens verzameld in een database voor klantprospectie. 

Uw gegevens kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen: uit ons onderzoek met een externe prospectiedienst op openbare profielen hebben we geïdentificeerd, op basis van uw titel, dat u interesse hebt in onze service en de inhoud van deze communicatie; het kan zijn dat u eerder interesse hebt getoond in het onderwerp dat in deze communicatie aan de orde komt; u hebt deelgenomen aan een EcoVadis Assessment; u hebt een evenement van EcoVadis bijgewoond of u hebt een eerdere connectie, correspondentie of relatie gehad met EcoVadis.

De gegevens worden 3 jaar lang bewaard nadat de klant voor het laatst contact heeft opgenomen met EcoVadis. Deze zijn alleen bedoeld voor toegang door het verkoop- en marketingteam. De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op de legitieme belangen van EcoVadis, zoals beschreven in artikel 6.1 f) van de AVG.

Persoonsgegevens die aan EcoVadis worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan dochterondernemingen van EcoVadis die zich buiten de Europese Unie bevinden: EcoVadis (Mauritius) Ltd., EcoVadis (USA) Inc., EcoVadis (Hong Kong) Ltd., EcoVadis Tunisia SARL, EcoVadis Canada Ltd. en EcoVadis Japan K.K en eventuele andere dochterondernemingen die in de toekomst worden opgericht.

Ter beveiliging wordt de overdracht gecontroleerd door (verwerkingsverantwoordelijke - verwerkingsverantwoordelijke) Standaardcontractclausules tussen EcoVadis SAS (Frankrijk) en haar dochterondernemingen, als het land zelf geen adequaat beschermingsniveau hanteert.

EcoVadis maakt voor de verwerking gebruik van leveranciers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Als veiligheidsmaatregel heeft EcoVadis Standaardcontractclausules ondertekend met deze aanbieders. Ga voor meer informatie naar ons Trust Center: https://www.ecovadis.com/trust-center

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking evenals tegen - overdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op met marketing@ecovadis.com

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft in strijd is met de verordening.

Als u zich zorgen maakt over de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw gegevensbeschermingsrechten, kunt u contact met ons opnemen: EcoVadis SAS, Data Protection Officer, 43 Avenue de la Grande Armée, 75116 Parijs, Frankrijk. E-mail: dpo@ecovadis.com

+Ability Webinarserie: Geef een boost aan de capaciteit van uw bedrijf om te navigeren op het gebied van duurzaamheid in de toeleveringsketen.
Nu registreren
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu