Definitie van leveranciersevaluatie | EcoVadis Skip to content

Leveranciersevaluatie

leveranciersevaluatie
Main content
Terug naar woordenlijst-pagina

Wat is een leveranciersevaluatie?

De evaluatie van een leverancier is het proces van beoordeling en goedkeuring van potentiële leveranciers door middel van een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling. Het doel is het samenstellen van een lijst van de beste leveranciers die beschikbaar zijn. De evaluatie van een leverancier onderzoekt ook huidige leveranciers om hun prestatie te meten en bij te houden, en zodoende kosten te verlagen, risico's te verminderen en verbetering te stimuleren.

Benaderingen en methoden

Er worden verschillende manieren gebruikt voor de uitvoering van een evaluatie van een leverancier die ingaan op duurzaamheidspraktijken:

  • Vragenlijsten die ingaan op de kennis en intenties van medewerkers en management;
  • Scorecards die de effectiviteit van de duurzaamheidsbeginselen van een bedrijf in cijfers weergeven;
  • Gecertificeerde inspecteurs die bedrijven op locatie bezoeken;
  • Standaardcertificaties van externe partijen.

Het doel van de EcoVadis-leveranciersbeoordeling is om de kwaliteit van het duurzaamheidsmanagementsysteem van een bedrijf te beoordelen aan de hand van het beleid, de implementatiemaatregelen en de resultaten.

Bouwen aan een Business Case voor Duurzame Inkoop: een 5-stappen handleiding

Voordelen van het uitvoeren van een leveranciersevaluatie

1. De zichtbaarheid van de prestaties verhogen. Wanneer bedrijven geen gegevens hebben over hoe hun leveranciers presteren, is leveranciersmanagement meestal gebaseerd op aannames. Het meten van prestaties alleen al kan nog ingrijpender zijn wanneer bedrijven extra opdrachten toekennen op basis van de mate waarin leveranciers aan prestatiedoelstellingen voldoen.

2. Verborgen verspillingen en kostendrijvers bij duurzame inkoop aan het licht brengen en wegnemen. Duurzame inkoop zit vol potentiële risico's die kunnen ontstaan bij leveranciers met betrekking tot CSR. Sommige van deze risico's kunnen worden vermeden door een betere communicatie tussen klanten en leveranciers. Door inzicht te krijgen in de prestaties van leveranciers en hun zakelijke activiteiten en processen, kunnen klanten leveranciers helpen minder afval te produceren en efficiënter te werken. Hierdoor presteren leveranciers niet alleen beter, de kosten die de consument betaalt, gaan ook omlaag.

3. Het leveranciersbestand benutten. Door de prestaties van leveranciers te meten, kan een onderneming een drempel voor haar leveranciers vaststellen die kan leiden tot resultaten van hogere kwaliteit. Bedrijven kunnen nieuwe producten en diensten ontwikkelen op basis van een beter inzicht in de capaciteiten en prestatieniveaus van hun leveranciers.

4. De handelspraktijken van klanten en leveranciers op elkaar afstemmen. Idealiter zouden leveranciers hun bedrijf op één lijn moeten brengen met hun klanten door dezelfde bedrijfsethiek te delen, vergelijkbare standaarden van uitmuntendheid na te streven en betrokkenheid bij duurzaamheid en voortdurende verbetering tonen.

5. Risico's beperken. Inzicht in de prestaties van leveranciers en bedrijfspraktijken helpt het bedrijfsrisico te verminderen, met name gezien de toenemende afhankelijkheid van bedrijven van belangrijke leveranciers. Risico's kunnen financieel of operationeel zijn en toenemen met de geografische afstand.

6. De prestaties van de leveranciers verbeteren. Het doel van de beoordeling van leveranciers moet de evaluatie van diens prestaties en verbetering zijn. Hoewel het eenvoudigweg meten van de prestaties een positief effect heeft, kan de beoordeling van leveranciers het meest effectief zijn wanneer het leidt tot continue verbeteringsactiviteiten die aantoonbaar tot verbetering van de leveranciersprestaties leiden. Follow-up activiteiten, zoals training en ontwikkeling van leveranciers, en corrigerende maatregelen om de bevindingen van de leveranciersbeoordeling aan te pakken, zijn de beste manieren om meetbare en positieve resultaten te verkrijgen.

Op zoek naar tools om te beoordelen hoe uw leveranciers presteren op duurzaamheid en hoe ze hun prestaties verbeteren?

Scope 3-decarbonisatie versnelt! Bekijk de nieuwste strategieën en belangrijkste cijfers.
Bekijk nu
NIEUW: Barometer 2024: Inkoop omvormen tot een strategische partner voor duurzaamheid en veerkracht
Bekijk nu